Doorgaan naar content
Aanmelden

Mentorondersteuning

Nieuwe medewerkers ervaren vaak een zekere mate van onzekerheid bij het betreden van een nieuwe werkomgeving. Een mentor speelt hierbij een cruciale rol door een warm welkom te bieden, als eerste aanspreekpunt te fungeren, en actief te assisteren om de nieuwkomer snel op weg te helpen. Dit resulteert in heldere verwachtingen en minimaliseert de kans op misverstanden aanzienlijk.

Wat is een mentor?

Een mentor op de werkvloer is een ervaren en deskundig persoon binnen een organisatie die zich vrijwillig inzet om een minder ervaren werknemer te begeleiden en ondersteunen in zijn/haar/hun professionele ontwikkeling. Deze mentor biedt advies, begeleiding en kennis om de mentee te helpen groeien in zijn/haar/hun carrière, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

Waarom een mentor op je werkvloer?

Er zijn diverse redenen om ervaren werknemers de rol van mentor toe te wijzen:

  • Stagiairs begeleiden: Een mentor zorgt ervoor dat stagiaires de juiste ondersteuning en begeleiding krijgen. Door directe inwerking in de organisatiecultuur voelt de stagiair zich meteen welkom in het bedrijf. In sommige stagevormen is het zelfs verplicht om een mentor aan te stellen.

  • Onthaal van nieuwe medewerker: nieuwe medewerkers moeten vaak hun weg vinden in de nieuwe werkomgeving. Mentoren die fungeren als wegwijzer, helpen de mentees om zich te oriënteren in de onbekende werkprocessen en werkcultuur. Ze delen hun kennis en expertise en introduceren de nieuwe medewerkers in professionele netwerken en contacten.

  • Blijvende opvolging en coaching: mentoren kunnen optreden als bedrijfsinterne coaches. Ze geven feedback, voeren evaluatiegesprekken en motiveren hun collega’s. Ze dienen bovendien als toegankelijk aanspreekpunt waar de mentees terecht kunnen in geval van problemen op de werkvloer. Dit draagt niet alleen bij aan de professionele groei van de mentee, maar richt zich eveneens op persoonlijke ontwikkeling, zoals het opbouwen van zelfvertrouwen of effectieve communicatie.

  • Positieve reputatie: een mentor belichaamt de waarden & normen, visie en missie van jouw onderneming. Ze inspireren mensen om bij jouw bedrijf te komen werken, waar waarde gehecht wordt aan een warm onthaalbeleid, groeimogelijkheden en welzijn op het werk. Zo draagt de mentor bij aan een positieve reputatie voor je bedrijf.

Een succesvol mentorschap berust op vertrouwen, open communicatie en respect tussen de mentor en de mentee. Het betreft een tweerichtingsrelatie waar beide partijen voordelen uit halen: de mentor krijgt voldoening uit het delen van kennis en zien van professionele en persoonlijke groei, terwijl de mentee waardevolle begeleiding en ondersteuning ontvangt.

Hoe schakel je een mentor in op je werkvloer?

Als werkgever schakel je ervaren werknemers in om stagiaires of nieuwe medewerkers op te leiden en vertrouwd te maken met de bedrijfsomgeving. In sommige gevallen spreekt men van een peter/meter, buddy, interne coach, werkplekcoach… in plaats van een mentor. Om deze rol te kunnen opnemen is er geen formele opleiding vereist. Desondanks is het handig om ondersteuning te bieden aan degene die als mentor fungeren, vooral wanneer ze te maken krijgen met specifieke vragen binnen hun rol als begeleider.

Mentorcafé

Het begeleiden van nieuwe medewerkers en het creëren van een inclusieve werkvloer kan uitdagend zijn. Als mentor loop je wellicht soms tegen obstakels aan of heb je specifieke vragen. Het Mentorcafé biedt hiervoor een oplossing en is speciaal ontworpen om mentoren te ondersteunen in hun taken.  

Onder begeleiding van een professionele jobcoach van één van onze Werkplekarchitecten, kom je fysiek of digitaal samen in een kleine groep van ongeveer 10 personen. Je deelt persoonlijke ervaringen met andere mentoren uit diverse bedrijven en sectoren en werkt samen aan het vinden van oplossingen. Na een interactieve sessie van twee uur, inclusief advies van de jobcoach, keer je terug naar de werkvloer met concrete tips en praktische handvaten om toe te passen.  

Dankzij de financiële steun van ESF binnen het project Exclusief Inclusief kunnen wij alle mentorcafés gratis aanbieden.  

Heb je specifieke vragen rond gericht feedback geven, efficiënt samenwerken, omgaan met een anderstalige medewerkers of ben je op zoek naar algemene tips? Check hier onze Mentorcafés en schrijf je in.!

Erkende mentoropleiding

Om als mentor je begeleidings-, coaching- en opleidingsvaardigheden te versterken, kan je een erkende mentoropleiding volgen bij een van onze Werkplekarchitecten.

Een mentoropleiding volgen biedt alleen maar voordelen. Medewerkers die zich als mentoren engageren, ervaren oprechte waardering en dragen bij aan een vlottere integratie en een meer solide ondersteuning van nieuwe medewerkers en stagiairs. Dit bevordert niet enkel de sociale cohesie binnen de organisatie, maar versterkt ook de dynamiek onder collega’s.

Ik merk dat scholieren vlotter accepteren dat een medeleerling ‘anders’ is, dan wij als volwassenen. Dit stemt mij hoopvol voor een toekomstige inclusieve samenleving. In dit opzicht kunnen wij nog veel leren van jongeren.

Deelnemer Mentorcafé

Vaak is autisme onzichtbaar. Zeker in vergelijking met iemand die in een rolstoel zit. Ik probeer dan ook onzichtbare aanpassingen te doen op het werk opdat iedereen goed functioneert, ongeacht het etiket.

Deelnemer Mentorcafé