Doorgaan naar content
Aanmelden

Digi-taal

Er zijn specifieke projecten en programma’s die zich richten op het aanleren van digitale vaardigheden aan specifieke doelgroepen, zoals langdurig werklozen, migranten of mensen met een beperking. Deze initiatieven proberen de digitale kloof te overbruggen en gelijke kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Een van zo’n programma is het project Digi-coaching op de werkvloer.

Projectsamenvatting 


Het project Digi-coaching op de werkvloer kent 4 werkdomeinen : 

  1. De noden van Digi-coacing op de werkvloer in kaart brengen.  

  2. Op basis van deze info bouwen aan een inhoudelijk kader 

  3. Inventariseren van bestaande  Digi-methodes en tools, en deze verzamelen in een Database. 

  4. Uitwerken van een opleiding Digi-coaching op de werkvloer. Deze opleiding moet (job)coaches van bestaande trajecten opleiden tot Digi-coach voor basis Digiskills, maar ook werkvloer gerelateerd Digiskills.  

Via intervisie willen we nieuwe coaches begeleiden en de kwaliteit van onze output en opleiding bijsturen en verbeteren (= verduurzaming) 

De aanzet voor dit project

De aanzet voor dit project is er gekomen vanuit twee invalshoekenhoeken :  

  1. Enerzijds vanuit de coaches zelf, die aangeven in hun begeleiding vaak geconfronteerd te worden met de nood om digitale ondersteuning.  

  2. Daarnaast horen we ook van werkgevers dat er bij hun HR diensten heel wat medewerkers komen aankloppen met Digi-vragen (vb : mbt het opvragen van, attesten downloaden, job bonus aanvragen,...). 

Werkgevers merken ook op dat hun werkvloer steeds digitaler wordt (ook voor de uitvoerende functies). Er is dus ook nood aan werkvloer specifieke Digicoaching. 

Actieplan

We willen binnen dit project acties opzetten vanuit 3 resultaatsgebieden : 

Resultaatsgebied 1 : Info verzamelen 

Actie 1.1: Vooronderzoek bij werkgevers/coaches 

Via sectorfondsen willen we in gesprek gaan met werkgevers en op die manier de noden van Digi-coaching in kaart brengen 

Via maatschappelijke organisaties en jobcoaches willen we ook de vraag/nood aan Digi 

support bij begeleiders helder krijgen 

Actie 1.2: Inventariseren van bestaand materiaal 

Op basis van actie 1 willen we bestaand materiaal (methodiek en tools) inventariseren en 

verzamelen in een Database die door Digi-coaches kan geraadpleegd worden 

Resultaatsgebied 2 : Opleidingen organiseren 

Actie 2.1: opleidingen modulair samenstellen.

De keuze van deze modules zal gebeuren op basis van info en noden uit het vooronderzoek 

Actie 2.2: opleidingen organiseren voor coaches 

 Resultaatgebied 3 : Begeleiding 

Actie 3.1 : Intervisie van Digi-coaches (bespreking cases) 

Duur 

  • Project is gestart op 1/11/23 en loopt voor 1 jaar 

  • Eventueel verlengbaar met 1 jaar 

Financiering  

  • 75% ING Foundation 

  • 25% Eigen middelen 

Heb je een vraag over het project digi-coaching op de werkvloer? Aarzel dan niet om onze beleidsmedewerker te contacteren!