Doorgaan naar content
Aanmelden

Jobondersteuning

Een jobcoach begeleidt een werknemer bij het verwerven van algemene competenties, zoals het succesvol integreren in een nieuwe rol, het aannemen van een passende werkethiek, en het opbouwen van een optimale samenwerkingsverhouding met zowel de leidinggevende als de collega's.

Bij jobondersteuning kan je ook een beroep doen op een taalcoach:

Nood aan jobcoaching? 

 • Je zoekt extra ondersteuning bij de inwerking van jouw personeel?  

 • Je gelooft in de kracht van een sterk en divers team.  

 • Je wil met uw bedrijf een open personeelsbeleid voeren en je rendement hoog houden.  

 • Schakel een job- en taalcoach in en ga voor duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling. 

 • Met een job- en taalcoach werkt het beter. Hij/zij begeleidt jouw (nieuwe) medewerkers op een gepaste manier in hun job. 

Hoe werkt een jobcoach?

Een jobcoach:

 • Zorgt voor een vlotte en snelle integratie op de werkvloer via een coachingstraject. 

 • Vult aan met taalcoaching op de werkvloer voor medewerkers die het Nederlands onvoldoende beheersen voor de functie. 

 • Ondersteunt jouw bedrijf, leidinggevende en/of collega’s. 

 • Werkt steeds op maat van de noden van jouw bedrijf en medewerkers. 

Voor wie is jobcoaching bedoeld?

Jobcoaching is voor werknemers met nood aan ondersteuning die voortvloeit uit persoons- en/of werkvloergebonden factoren.

 • attitude

 • motivatie

 • competenties

 • communicatie (met het team)

 • omgangsvormen

Hoeveel kost het?

Jobcoaching is GRATIS als het traject plaatsvindt tijdens het eerste jaar van de tewerkstelling en wordt uitgevoerd door een door de VDAB erkende aanbieder 

Na het gratis urenpakket Jobcoaching kunnen er altijd extra uren worden ingekocht. Ook voor werknemers langer dan een jaar in dienst kan jobcoaching worden ingekocht. 

Ontdek welke Werkplekarchitecten jobcoaching gratis aanbieden tijdens het eerste jaar:

Welk verschil maakt een job- en taalcoach?

De jobcoach…

 • Gaat actief op zoek naar quick wins voor uw bedrijf en medewerkers 

 • Verhoogt de prestaties van medewerkers 

 • Versnelt de integratie van nieuwe medewerkers op de werkvloer 

 • Verbetert taalvaardigheid en communicatie 

 • Verstevigt het HR-beleid binnen uw bedrijf 

 • Verhoogt de veiligheid en efficiëntie op de werkvloer 

 • Verbetert de samenwerking tussen medewerker(s) en bedrijf 

 • Creëert een positieve jobervaring door preventieve begeleiding 

 • Verhoogt de kans op een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling