Doorgaan naar content

Anna's verhaal: "hoe gespecialiseerde jobcoaching mijn leven veranderde."

Anna’s leven veranderde drastisch na de diagnose multiple sclerose (MS) in 2020. Als hoofdverpleegkundige bij een woonzorgcentrum werd ze geconfronteerd met de enorme uitdagingen die deze ziekte met zich meebracht, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Dankzij de inzet van gespecialiseerde jobcoaching vond Anna een nieuwe balans en kon ze haar carrière op een andere manier voortzetten. Samen met Tom, haar werkgever, deelt Anna haar ervaring over dit intensieve traject en de impact ervan op zowel haar werk als haar leven.

Van diagnose tot nieuwe start

Anna: “In de zomer van 2020 kreeg ik te horen dat ik multiple sclerose (MS) had. Dit was niet mijn eerste ernstige diagnose, maar ik wist vanaf het begin dat ik zou vechten voor mijn gezin.”

Tom: “Anna's uitval was een enorme klap voor onze organisatie. Haar afwezigheid tijdens zo'n drukke periode vroeg om een goede reorganisatie om de continuïteit te waarborgen.”

De eerste stappen terug

Anna: “Twee weken na mijn diagnose begon ik met een intensieve behandeling. Kort daarna startte ik met ambulante revalidatie. Fysiek ging het snel beter, maar mentaal had ik het moeilijker. Toch wilde ik zo snel mogelijk weer aan het werk. Een half jaar na mijn diagnose nam ik contact op met Tom, de directeur, en we planden een gesprek in.”

Tom: “Tijdens haar afwezigheid hielden we regelmatig contact over haar terugkeer. We besloten dat ze niet zou terugkeren als diensthoofd, maar als verantwoordelijke van het kortverblijf. Dit was een moeilijke beslissing, maar het was duidelijk dat een andere functie beter zou zijn.”

De eerste herstart

Anna: “Op advies van de arbeidsgeneesheer ben ik halftijds opnieuw begonnen. Het was een nieuwe functie, dus ik moest veel leren. De werkdruk bleek hoger dan ik aankon en ik merkte dat mijn werktempo vertraagd was en mijn geheugen mij vaker in de steek liet.”

Tom: “Na enkele signalen hebben we opnieuw om de tafel gezeten en toegegeven dat er aan beide kanten foute inschattingen waren gemaakt. In november 2021 besloot Anna een stap opzij te zetten om haar nieuwe zelf meer te aanvaarden.”

Gespecialiseerde jobcoaching was voor mij niet alleen een meerwaarde, maar ook een noodzaak. Zonder hen stond ik niet waar ik vandaag sta. Ik zou deze dienstverlening ongetwijfeld aanraden aan lotgenoten.”

Anna
Hoofdverpleegkundige in een wzc

Vroeger was ik timide met mijn collega's. De coach heeft mij geholpen om contact te maken met collega's. Ze heeft me eenvoudige zinnen geleerd. · Hoe was je weekend? · Hoe gaat het met jou? · Hoe gaat het met de kindjes? Ik praat beter Nederlands. Ik heb veel informatie over het leren van de Nederlandse taal vb. waar ik naar school kan gaan. Waar ik kan oefenen en hoe.

Anoniem
werknemer, begeleid door Werkplekarchitect Groep Intro

B. vermeed voor zijn opleiding het contact met mij als verantwoordelijke, hoofd lichtjes naar beneden en de schrik in zijn ogen van zodra ik hem benaderde. Vandaag na zijn coachingstraject loopt B. met de borst vooruit en bij iedere ontmoeting krijg ik een ‘goedendag Christine, hoe gaat het met u’. Zijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid en daardoor ook het communiceren met hem waardoor de taakverdeling vlotter verloopt.

Christine Van Acker
Inspectrice Cleaningmasters, begeleid door Kopa

Ik merk dat scholieren vlotter accepteren dat een medeleerling ‘anders’ is, dan wij als volwassenen. Dit stemt mij hoopvol voor een toekomstige inclusieve samenleving. In dit opzicht kunnen wij nog veel leren van jongeren.

Deelnemer Mentorcafé

Vaak is autisme onzichtbaar. Zeker in vergelijking met iemand die in een rolstoel zit. Ik probeer dan ook onzichtbare aanpassingen te doen op het werk opdat iedereen goed functioneert, ongeacht het etiket.

Deelnemer Mentorcafé

Zeker heel veel nieuwe inzichten gekregen. De opleiding helpt me ook om kritisch te staan tegenover mijn lopende taalcoachings en indien mogelijk deze nog bij te sturen.

Deelnemer VTO taalcoaching
Taalcoach

Het is fijn dat ik nu weet dat de taalcoach er is als ik ze nodig heb, maar dat ik eigenlijk gewoon … goed bezig ben en alle info die ik kreeg probeer toe te passen.

Monica
Werknemer, begeleid door Stad Gent
Lees meer

De hulp van gespecialiseerde jobcoaching

Anna: “Het opnieuw moeten stoppen viel me zwaar. Ik twijfelde continu aan mezelf en had geen zelfvertrouwen meer. Toen herinnerde ik me een folder over gespecialiseerde jobcoaching en nam contact op. De gespecialiseerde jobcoaching gaf me de inzichten die ik nodig had om opnieuw te kunnen functioneren. Een week later had ik mijn eerste gesprek met Lisa. Ik kon mijn verhaal kwijt en mijn twijfels bespreken. Neuropsychologische testen lieten zien dat mijn vermogen tot plannen, organiseren en multitasken was aangetast. Dit bracht me rust.”

Tom: “Wij zaten ook met veel vragen en wisten niet goed wat haalbaar was. Lisa bracht hierin een meerwaarde door opties op tafel te leggen. Na enkele gesprekken met Lisa, die als bemiddelaar fungeerde, kwamen we tot de beslissing van progressieve tewerkstelling. We maakten samen met Lisa een plan van aanpak.”

Een tweede start

Anna: “Ik begon heel laagdrempelig als vrijwilliger om de afdeling en bewoners te leren kennen. Stap voor stap nam ik meer taken op, eerst onder begeleiding of samen met een collega. Alles verliep gradueel en op mijn eigen tempo. Dankzij de gespecialiseerde jobcoaching kon ik weer op een verantwoorde manier aan de slag.

Tom: “Er waren regelmatig opvolggesprekken met Lisa, leidinggevenden en Anna. Nu is het duidelijk voor iedereen wat de verwachtingen zijn en waar we naartoe willen. Haar doel is een tewerkstelling van 70-75%. Met de begeleiding van gespecialiseerde jobcoaching hebben we een duidelijke aanpak en kunnen we beter inschatten wat haalbaar is voor Anna.”

Het resultaat

Anna: “Sinds december 2022 werk ik halftijds als verpleegkundige en dat gaat goed. Mijn werktempo ligt lager dan vroeger en de combinatie met mijn thuissituatie is niet altijd eenvoudig. Evaluaties blijven nodig, ook met de arbeidsgeneesheer. Gespecialiseerde jobcoaching was voor mij geen meerwaarde, maar een noodzaak. Zonder hen stond ik niet waar ik vandaag sta. Ik zou deze dienstverlening ongetwijfeld aanraden aan lotgenoten.

Wil je meer weten over het aanbod gespecialiseerde jobcoaching?

Neem gerust contact op met axelle@dewerkplekarchitecten.be of 0470 97 24 00. Of volg onze webinar rond gespecialiseerde jobcoaching op woensdag 10 juli van 10u-11u.