Doorgaan naar content
Aanmelden

Taalcoaching op de opleidingsvloer

Wat is taalcoaching?

 • De taalcoaching op de opleidingsvloer is geen “opleiding Nederlands”. 

 • Het beoogt het verbeteren van de taalvaardigheid van de medewerker tijdens opleidingssituaties en beoogt ook een betere uitstroom naar werk.  

 • Het is tevens een stimulans om het Nederlands actiever te gebruiken in werksituaties.  

Hoe werkt taalcoaching?

 • De eigenlijke taalcoaching kan starten binnen de eerste 3 maanden van de opleiding van de betrokken persoon en duurt niet langer dan de duurtijd van de opleiding(en) en maximaal 6 maanden.  

 • Alvorens een taalcoaching kan starten, moet steeds een taalvaardigheidsscreening gedaan worden. Hierbij worden de afspraken (talige doelen) bepaald waarrond de taalcoaching zal gebeuren. 

 • In de praktijk zal dit na een overleg tussen de taalcoach en de vakinstructeur vastgelegd worden.  

 • Op het einde van de taalcoaching evalueert de taalcoach of de talige doelen al dan niet gehaald werden. 

Wie kan taalcoaching krijgen?

 • De doelgroep zijn cursisten met geen (niet) of weinig kennis (beperkt) van het Nederlands 

 • De opleiding moet door de VDAB erkend zijn. 

 • De cursist is in trajectbegeleiding bij VDAB of een partner van VDAB, waarvoor het VDAB-cursisten statuut van toepassing is. 

Wat doet de taalcoach?

 • De cursist screenen 

 • Samen met de instructeur werkafspraken maken 

 • Afspraken vastleggen in een taalcoachingsovereenkomst 

 • Coachen van de cursist en de instructeur 

 • Materiaal (mee) ontwikkelen 

 • Consolideren en integreren van de taal 

 • Eindevaluatie 

Ontdek welke Werkplekarchitecten taalcoaching op de opleidingsvloer aanbieden:

Vragen over taalcoaching? Contacteer onze beleidsmedewerker!