Doorgaan naar content
Aanmelden

Talentoscoop

Talentoscoop biedt werkgevers uitgebreide ondersteuning en ontzorging op het gebied van HR-beleid, met speciale aandacht voor diversiteit en inclusief ondernemen.

Via vraag- en luistergesprekken worden de behoeften van de onderneming in kaart gebracht, waarna er een doelgericht actieplan wordt opgesteld. Tijdens deze gesprekken komen verschillende vraagstukken aan bod, zoals openstaande vacatures, het functioneren van de medewerkers, re-integratieprocessen, ondersteuningsmogelijkheden…. De onderneming heeft de regie en bepaalt vanuit haar perspectief welke acties prioriteit krijgen. Na het identificeren van deze acties wordt er een overeenkomst opgesteld en ondertekend, zodat er nadien kan worden overgegaan tot de uitvoering ervan. 

Talentoscoop is een proces waarin de leidinggevende (of HR-medewerker) wordt bijgestaan door onze Talentoscoop experten.

Het Talentoscoop-proces kent de volgende flow:

1. Informatie

Op basis van de algemene info kan een bedrijf ervoor kiezen om beroep te doen op Talentoscoop. Wanneer er een Talentoscoopexpert gecontacteerd wordt, zal men zo snel mogelijk een afspraak inplannen.   

2. Luistergesprek

Vervolgens wordt er een vraag- en luistergesprek gehouden met het management binnen het bedrijf. Dit gesprek is bedoeld om de specifieke behoeften te achterhalen, zowel met betrekking tot het aantrekken van nieuwe medewerkers als het behouden van bestaande medewerkers.   

3. Consultatiegesprek

Op basis van de inzichten uit het luistergesprek worden verschillende mogelijke actiemogelijkheden binnen de organisatie besproken en afgestemd. Dit proces resulteert in een adviesrapport waarin de aanbevolen acties worden opgenomen. 

4. Overeenkomst

Het opgestelde adviesrapport vormt de basis voor een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst omvat een gebundelde actieplanning die in samenwerking met eventuele externe dienstverleners zal worden uitgevoerd. 

5. Actieplan

De afzonderlijke acties die zijn voorgesteld, worden nu concreet uitgevoerd op de werkvloer, waarbij er aandacht is voor onderlinge afstemming en samenwerking. 

6. Impactevaluatie

Het succes van de uitgevoerde acties wordt gemeten om inzicht te krijgen in de behaalde resultaten en de effectiviteit van de genomen maatregelen te beoordelen. 

Dit begeleidingsproces wordt kosteloos aangeboden aan de betrokken onderneming. De ondersteunde maatregelen die in gezamenlijk overleg worden vastgesteld binnen een overeenkomst, kunnen zowel kosteloos als betalend zijn.  

Aan de hand van deze actielijn krijgt de onderneming op eigen maat een antwoord op de ondersteuningsmogelijkheden en tewerkstellingsmaatregelen op vlak van instroom- en retentie beleid, vooral gericht op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 

Aangezien deze initiatieven plaatsvinden in het kader van een partnerschap tussen Sterpunt Inclusief Ondernemen, de Werkplekarchitecten en GTB, komt er aanzienlijke samenwerking en expertise samen. 

Interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? met een Talentoscoopexpert? Contacteer ons!