Nieuws

16 november 2016

Vandaag werd de scan van ID@work gelanceerd, een vervolg op de whitepaper die voor de zomer werd gepubliceerd.

16 november 2016

Het is weer zover. Een Algemene Vergadering. Saai om jaarresultaten goed te bespreken en goed te keuren?  Niet bij Sterpunt Inclusief Ondernemen! We maken er samen een boeiend programma van.

We bespreken de voorbije jaarwerking, presenteren het jaarverslag in een jaarkrant en delen opnieuw nuttige kennis met leden en geïnteresseerden als uitzwaai van het kalenderjaar 2016.
Binnenkort lanceren we het volledige programma! Hou de digitale nieuwsbrief in de gaten.

19 oktober 2016

Sterpunt Inclusief Ondernemen en FeGOB onderschrijven de principes van “Iedereen bemiddelaar”. We herkennen hierin met plezier een aantal basisprincipes van de dienstverlening van onze leden.

Deze beleidsnota is opgemaakt naar aanleiding van de beleidsontwikkelingen rond de werking van een G-VDAB.

De nota is bedoeld voor de bevoegde minister, zijn Vlaamse administraties en de betrokken sociale partners die mee vorm geven aan deze beleidsontwikkeling.

 

14 oktober 2016

Ook gehoord van de ‘dutch reach’ ? Het gaat erom dat je als autobestuurder met je rechterhand de deurkruk van je auto opent. Door die beweging ga je automatisch kijken in je achteruitkijkspiegel, waardoor je aankomende fietsers tijdig in het vizier krijgt en een mogelijk ongeval kan voorkomen. Als medepassagier naast de autobestuurder werkt de ‘dutch reach’ met je linkerhand. Geweldig niet ?

12 oktober 2016

Op uitnodiging van VDAB nam Sterpunt Inclusief Ondernemen, met een vertegenwoordiger van de partners actief binnen het intensief werkplekleren (SIW/TIW), deel aan een overleg met VDAB en de sociale partners over de beleidsvorming werkplekleren.

Sterpunt Inclusief Ondernemen kreeg de kans om een reflectienota toe te lichten. De nota bevat naast reflecties vanuit de werking SIW/TIW ook reflecties over de beleidskeuzes en een aantal gerichte beleidsvoorstellen. Geïnteresseerd in deze reflecties en voorstellen? U kan de nota hieronder downloaden.

Pagina's