Nieuws

15 januari 2018

Minister Muyters weet het momentum wel te kiezen. En dat pleit voor hem. De vraag naar arbeidskrachten door de aantrekkende economie is groot. Te groot. Bedrijven geraken bijna in paniek omwille van te veel niet invulbare vacatures. Het momentum voor een arbeidspact. Het is wel bijzonder eigenaardig dat de minister slechts 1 stakeholder betrekt om dergelijk belangrijke overeenkomst te sluiten.  De werkgevers. Wil hij snelheid? De minister zal vooral draagvlak nodig hebben om er een succesverhaal van te maken.

08 januari 2018

Bij een nieuw jaar horen wensen! Ontdek via deze videoboodschappen de wensen van Bert Boone en Luc van Waes (VIVO). 

20 december 2017

Een terugblik naar de geslaagde sectordate 'Zot van U' op 7 december 2017 in MAD Brussel. Alle foto's kunnen onderaan (bij downloads) gedownload worden.
 

18 december 2017

Durf jij een 'duootje' doen? Geef op donderdag 26 april 2018 een werkzoekende met extra ondersteuningsnood (omwille van sociale, psychische, sensorische en fysieke redenen of leermoeilijkheden) een unieke ontdekkingsdag. Die dag werkt hij of zij samen met 1 van je werknemers waardoor hij of zij de kans krijgt om zijn talenten te tonen en een beeld van een job te toetsen aan de realiteit.

15 december 2017

Op 14 december verscheen in De Standaard een themadossier MVO, waarin de Werkplekarchitecten niet mochten ontbreken! Verschillende thema's omtrent milieu, innovatie en duurzaamheid, werknemers en maatschappelijke doelen werden in deze special rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belicht.

Pagina's