Nieuws

19 oktober 2016

Sterpunt Inclusief Ondernemen en FeGOB onderschrijven de principes van “Iedereen bemiddelaar”. We herkennen hierin met plezier een aantal basisprincipes van de dienstverlening van onze leden.

Deze beleidsnota is opgemaakt naar aanleiding van de beleidsontwikkelingen rond de werking van een G-VDAB.

De nota is bedoeld voor de bevoegde minister, zijn Vlaamse administraties en de betrokken sociale partners die mee vorm geven aan deze beleidsontwikkeling.

 

14 oktober 2016

Ook gehoord van de ‘dutch reach’ ? Het gaat erom dat je als autobestuurder met je rechterhand de deurkruk van je auto opent. Door die beweging ga je automatisch kijken in je achteruitkijkspiegel, waardoor je aankomende fietsers tijdig in het vizier krijgt en een mogelijk ongeval kan voorkomen. Als medepassagier naast de autobestuurder werkt de ‘dutch reach’ met je linkerhand. Geweldig niet ?

12 oktober 2016

Op uitnodiging van VDAB nam Sterpunt Inclusief Ondernemen, met een vertegenwoordiger van de partners actief binnen het intensief werkplekleren (SIW/TIW), deel aan een overleg met VDAB en de sociale partners over de beleidsvorming werkplekleren.

Sterpunt Inclusief Ondernemen kreeg de kans om een reflectienota toe te lichten. De nota bevat naast reflecties vanuit de werking SIW/TIW ook reflecties over de beleidskeuzes en een aantal gerichte beleidsvoorstellen. Geïnteresseerd in deze reflecties en voorstellen? U kan de nota hieronder downloaden.

06 oktober 2016

Leer onderhandelingsmethodes en –tactieken tijdens de eendaagse opleiding ‘Onderhandelen’ in Gent, of ga dieper in op hoe je als begeleider een optimaal contact met de werkzoekende tot stand brengt in de vierdaagse training ‘Bewegen naar Werk’ in Antwerpen.
Schrijf in voor 25 oktober om je plaats niet mis te lopen!

30 september 2016

Elk jaar dient Sterpunt Inclusief Ondernemen voor 30 september haar inhoudelijk en financieel eindrapport in bij het departement WSE. Deze eindrapportering geeft een overzicht van de realisaties binnen het Actiedossier juli 2015- juni 2016. Een periode waarin Steunpunt Lokale Netwerken vzw (SLN) zich omvormde tot Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw en haar leden zich verenigden onder de gemeenschappelijke noemer de Werkplekarchitecten tijdens het kick-off event op 8 september 2015 in de KVS .

Pagina's