Nieuws

14 februari 2017

Positieve geluiden alom. De werkloosheidscijfers dalen permanent. We scoren de laagste procenten van de afgelopen vijf jaar. Werkgevers zijn bezorgd om het niet vinden van geschikte medewerkers. De arbeidskrapte is opnieuw een hot item. En toch...

30 januari 2017

60 jaar is het ESF. En dat is een hele prestatie, vind ik zelf (en ik kan het weten op mijn leeftijd). Op de jaarlijkse nieuwjaarsviering op 27 januari gaf directeur Louis Vervloet een mooi overzicht van de recente realisaties, samen met de vooruitzichten in het komend jaar. En het mag gezegd: een aantal pijn- en werkpunten van wat er te doen staat om dit bijzonder belangrijk Europees programma toekomst te blijven geven, werden subtiel geduid. Ze hielpen mij om enkele reflecties te delen:

23 januari 2017

Op 9 februari 2017 vindt de vormingsdag 'Starten met storytelling plaats' in Brussel. Inschrijven kan nog tot het einde van deze week!
Dat storytelling heel krachtig kan zijn, bewijzen Steve Jobs en President Obama. Er zijn heel wat verschillende voorbeelden van krachtige boodschappen die heel overtuigend werken/gewerkt hebben. Ben je zelf op zoek naar hoe jij werkgevers kan overtuigen met jouw boodschap? Storytelling kan door iedereen toegepast worden! 

20 januari 2017

Op 19 januari kwamen een dertigtal Werkplekarchitecten samen in Mechelen om hun opleiding tot Werkplekadviseur af te ronden. Meteen werden ook de plannen helder om op korte termijn met enkele pilootbedrijven aan de slag te gaan. Tegen eind maart kunnen we dan opnieuw deze ervaringen samenleggen….en dan begint het echte werk. Alvast veel ondernemerszin, enthousiasme, goesting… zijn de drijfveren voor een vervolg.

12 januari 2017

In twee dagen tijd (DS 11-12/01/2017) opent De Standaard het maatschappelijk debat over laaggeschoolden en werk. Familiehulp vindt moeizaam poets- en huishoudhulpen. Jan Denys vermoedt dat de onbeperkte duur van de werkloosheidsuitkeringen er iets mee te maken heeft. Guy Tegenbos stelt dat er een enorme kans komt voor laaggeschoolden en langdurig zieken. Bart Sturtewagen stelt in zijn commentaarstuk dat de verwachting dat mensen en jobs elkaar wel vanzelf zullen vinden, verkeerd is.

Pagina's