Nieuws

05 juli 2017

Met het uitgangspunt “self service first” heeft VDAB haar contactstrategie uitgetekend. Op een reflectiemoment (21/06/17) met haar raad van bestuur en afgevaardigden van werkgroepen kreeg Sterpunt Inclusief Ondernemen de kans om de strategie te begrijpen en te bevragen. Tegelijk vallen er suggesties te noteren voor eigen dienstverleningsstrategieën vanuit de Werkplekarchitecten.

Een feedback in memostijl met persoonlijke reflecties.

16 juni 2017

Je hebt vast al gehoord van slow cooking. Deze week hoorde ik voor het eerst ook over slow journalism. Het element tijd en diepgang komen er telkens in terug.

Hoe contrasterend is het met datgene waarmee we bezig zijn qua inschakeling op de arbeidsmarkt: via een zo kort mogelijke weg direct naar werk. Verdedigbaar, zeker, maar reflecteren over hoe het ook anders zou kunnen blijft zeker zinvol anno 2017.

08 juni 2017

Sterpunt Inclusief Ondernemen organiseerde met de huidige aanbieders van job- en taalcoaching (job- en taalcoaching op de werkvloer en taalcoaching op de opleidingsvloer) onder de Werkplekarchitecten een Werkgroep Kwaliteit Job- en taalcoaching, die de huidige werking van en kwaliteitsborging van nabij bekeek. Mede op basis van besprekingen in deze werkgroep en een analyse van de huidige werking formuleerde Sterpunt Inclusief Ondernemen vijf concrete beleidsvoorstellen, gedragen door de werkgroep.

08 juni 2017

Sterpunt Inclusief Ondernemen organiseerde een werkgroep met de Werkplekarchitecten die actief zijn binnen activeringszorg (TAZbis). Als empowermentpartners hebben zij bij uitstek zicht op het huidige kader, de knelpunten en noden inzake activeringszorg, onder meer wat de Beleidsnota activeringsbegeleiding en activeringsstage toeleiding, financiering en begeleiding betreft.

07 juni 2017

Het programma voor de Algemene vergadering - ledendag op 23 juni is bekend en de inschrijvingen zijn geopend! Bekijk het programma hier onder 'Downloads' en schrijf in via deze link.

Pagina's