Nieuws

15 maart 2015

EUCIS-LLL (European Civil Society Platform on Lifelong Learning ) onderzoekt de erkenning van vrijwilligerscompetenties door werkgevers. EUCIS-LLL is partner in het project “GR-EAT” dat als doel heeft jonge vrijwilligers te ondersteunen bij de erkenning van hun vrijwilligerservaring door werkgevers. Daarom onderzoekt EUCIS-LLL de noden en verwachtingen van werkgevers uit de publieke, private en non-profit-sector met betrekking tot de erkenning van non-formeel en informeel leren in jeugdorganisaties.

12 januari 2015

De zesde staatshervorming brengt nieuwe bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid naar Vlaanderen. Verschillende van die nieuwe bevoegdheden kunnen en zullen een impact hebben op de werking en het aanbod van de SLN-leden. De nieuwe Vlaamse regering zal in de komende regeerperiode beslissen over de invulling van deze bevoegdheden.

In het najaar van 2013 maakte SLN een analysenota, die het aanbod van de SLN-leden op de verschillende loopbaantransities situeert en de raakvlakken aantoont tussen dat aanbod en de nieuwe arbeidsmarktbevoegdheden.

10 oktober 2014

SLN formuleert 6 aanbevelingen met het oog op de hervorming van de maatregel Werkervaring (WEP+). Deze aanbevelingen zijn breed gedragen door het werkveld en zijn het resultaat van een uitgebreide consultatieronde in de sector binnen het kader van het uitwerken van een sectoradvies.  

SLN  bezorgde deze aanbevelingen aan Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters en een brede groep van stakeholders. Met het formuleren van deze aanbevelingen benadrukt SLN dat de sector constructief werk wil maken van een nieuw kader voor werkervaring.

14 september 2014

In afwachting van de Beleidsbrief Werk van minister Muyters (voorzien eind oktober 2014) reageert SLN met de nota die u hieronder vindt op het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019.

In deze reactie vertrekken we vanuit de 10 prioriteiten die de SLN-leden formuleerden in het Memorandum voor de verkiezingen van mei 2014 ‘ Het draait om mens en werk. Meer dan ooit’.

Alle opmerkingen en commentaar zijn welkom via info@sln.be .

Pagina's