Nieuws

18 augustus 2016

Te lezen: in De Standaard verscheen onlangs het artikel ‘Toekomst ligt in training op de werkvloer’ - Werkplekleren helpt 5000 kwetsbare Vlamingen aan job. Hoewel het jobaanbod in Vlaanderen stijgt, daalt de werkloosheid bij de kansengroepen niet.

05 juli 2016

Marktgedrevenheid. Het is er uit, het hoge woord en tevens leidend principe in (bepaalde) beleidskringen. Sterpunt Inclusief Ondernemen deelt graag zijn reflectie en uitnodiging tot kleur bekennen die u bij de downloads terugvindt. 

In het complexe ecosysteem van het arbeidsmarktbeleid is het aandeel van de markt en de overheid erg wisselend, naargelang het deeldomein. De overheid ontpopt zich in een meervoudige rol als autoritaire, regisserende, sturende of regulerende overheid.

05 juli 2016

De hervorming van het instrumentarium voor een inclusieve arbeidsmarkt heeft nood aan een herkansing voor een beleid op maat.

Welke zeven werven ziet Sterpunt Inclusief Ondernemen? Welke voorstellen formuleren we oplossingsgericht? En welke soort overheid willen we voor de arbeidsmarkt? U leest het in bijgevoegde nota.

23 juni 2016

Tijdens de ledendag vandaag in Congrescentrum Lamot - Mechelen, kon Sterpunt Inclusief Ondernemen zijn leden-Werkplekarchitecten vergasten op heel wat nieuws.

Al vroeg in de morgen zag BIO-booster officieel het levenslicht via de ondertekening van een samenwerkingsconvenant tussen de Werkplekarchitecten en VDAB. Aan de kant van VDAB hield Fons Leroy de pen vast. Net vandaag was hij jarig en dat zette het Sterpunt in de verf met een Werkplekarchitectenwielertruitje.

09 juni 2016

Je kon er de jongste dagen niet omheen. De Nationale Bank ziet het aantal jobs met 140.000 groeien tegen 2018. Die komen bovenop de 65.000 banen die werden gecreëerd sinds het aantreden van de regering-Michel in het najaar van 2014. Dat is het goede nieuws.

Tegelijkertijd benadrukten Fons Leroy (VDAB) en Luc Sels (Steunpunt Werk en Sociale Economie van de KULeuven) dat deze banengroei een aantal aloude kwalen niet zal wegwerken:

Pagina's