Nieuws

12 november 2015

De goedkeuring van de conceptnota “Naar een nieuw stelsel van tijdelijke werkervaring” door de Vlaamse regering op 30 oktober 2015, zet een nieuwe stap in de richting van een geïntegreerd stelsel tijdelijke werkervaring. Tijdelijke werkervaring moet vooral de afstand tot de arbeidsmakrt van langdurig werkzoekenden helpen overbruggen. Het Vlaamse regeerakkoord  stelde eerder dit nieuwe stelsel van tijdelijke werkervaring voorop, waarbij het expliciet verwees werd naar WEP+, Gesco, PWA en art. 60§7/61.

09 november 2015

Ook de Werkplekarchitecten waren op 3 november aanwezig op West4Work bij Vives in Kortrijk. Tijdens de infomarkt informeerden we bezoekers over het aanbod en de vernieuwde werking van de Werkplekarchitecten. We presenteerden ook job- en taalcoaching tijdens de Workshop Taalbeleid & interculturaliteit op de werkvloer. Veel geïnteresseerden in deze extra begeleiding voor allochtone, laaggeschoolde of oudere medewerkers.

28 oktober 2015

Gisteren was Sterpunt Inclusief Ondernemen met de Werkplekarchitecten actief op deze partnerdag in Mechelen. In een constructieve sfeer werd van gedachten gewisseld over 10 jaar tenderbeleid. De organisatie van VDAB, samen met haar tenderpartners Federgon en De Werkplekarchitecten, kende een opkomst van zowat 150 aanwezigen.

10 september 2015

Honderd non-profit organisaties, al meer dan vijfentwintig jaar actief in de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een reguliere job, bundelden op 8 september 2015 formeel hun krachten als ‘De Werkplekarchitecten’ tijdens een startevenement in de KVS in Brussel.

15 maart 2015

EUCIS-LLL (European Civil Society Platform on Lifelong Learning ) onderzoekt de erkenning van vrijwilligerscompetenties door werkgevers. EUCIS-LLL is partner in het project “GR-EAT” dat als doel heeft jonge vrijwilligers te ondersteunen bij de erkenning van hun vrijwilligerservaring door werkgevers. Daarom onderzoekt EUCIS-LLL de noden en verwachtingen van werkgevers uit de publieke, private en non-profit-sector met betrekking tot de erkenning van non-formeel en informeel leren in jeugdorganisaties.

Pagina's