Nieuws

08 december 2015

Door de 6de staatshervorming is de controlebevoegdheid van de RVA over het werkzoekgedrag  van werkzoekenden overgegaan naar de VDAB. Binnen de VDAB is hiervoor een aparte controledienst opgericht en worden de controle-aspecten geïntegreerd in het bemiddelingsproces van de VDAB.

Als belangrijke partners van de VDAB moeten we op de hoogte zijn van hoe deze bevoegdheid ingevuld wordt. De rode draad voor VDAB blijft bemiddelen, maar wat als bemiddeling niet werkt? Hebben wij als Werkplekarchitect hier een rol in te spelen?

19 november 2015

In De Standaard van 17 november 2015 kon je onder de titel “Werklozen sneller aan de slag met geprivatiseerde hulp. Verplichte activering helpt, maar duwt ook mensen uit de arbeidsmarkt” een uitgebreid artikel lezen over onderzoeksresultaten van de proeftuin trajecttender van 2005. Commerciële bedrijven blijken betere resultaten inzake duurzame tewerkstelling te halen én ook goedkoper te zijn dan VDAB en non-profitbedrijven.

12 november 2015

De goedkeuring van de conceptnota “Naar een nieuw stelsel van tijdelijke werkervaring” door de Vlaamse regering op 30 oktober 2015, zet een nieuwe stap in de richting van een geïntegreerd stelsel tijdelijke werkervaring. Tijdelijke werkervaring moet vooral de afstand tot de arbeidsmakrt van langdurig werkzoekenden helpen overbruggen. Het Vlaamse regeerakkoord  stelde eerder dit nieuwe stelsel van tijdelijke werkervaring voorop, waarbij het expliciet verwees werd naar WEP+, Gesco, PWA en art. 60§7/61.

09 november 2015

Ook de Werkplekarchitecten waren op 3 november aanwezig op West4Work bij Vives in Kortrijk. Tijdens de infomarkt informeerden we bezoekers over het aanbod en de vernieuwde werking van de Werkplekarchitecten. We presenteerden ook job- en taalcoaching tijdens de Workshop Taalbeleid & interculturaliteit op de werkvloer. Veel geïnteresseerden in deze extra begeleiding voor allochtone, laaggeschoolde of oudere medewerkers.

28 oktober 2015

Gisteren was Sterpunt Inclusief Ondernemen met de Werkplekarchitecten actief op deze partnerdag in Mechelen. In een constructieve sfeer werd van gedachten gewisseld over 10 jaar tenderbeleid. De organisatie van VDAB, samen met haar tenderpartners Federgon en De Werkplekarchitecten, kende een opkomst van zowat 150 aanwezigen.

Pagina's