Nieuws

05 juli 2016

De hervorming van het instrumentarium voor een inclusieve arbeidsmarkt heeft nood aan een herkansing voor een beleid op maat.

Welke zeven werven ziet Sterpunt Inclusief Ondernemen? Welke voorstellen formuleren we oplossingsgericht? En welke soort overheid willen we voor de arbeidsmarkt? U leest het in bijgevoegde nota.

23 juni 2016

Tijdens de ledendag vandaag in Congrescentrum Lamot - Mechelen, kon Sterpunt Inclusief Ondernemen zijn leden-Werkplekarchitecten vergasten op heel wat nieuws.

Al vroeg in de morgen zag BIO-booster officieel het levenslicht via de ondertekening van een samenwerkingsconvenant tussen de Werkplekarchitecten en VDAB. Aan de kant van VDAB hield Fons Leroy de pen vast. Net vandaag was hij jarig en dat zette het Sterpunt in de verf met een Werkplekarchitectenwielertruitje.

09 juni 2016

Je kon er de jongste dagen niet omheen. De Nationale Bank ziet het aantal jobs met 140.000 groeien tegen 2018. Die komen bovenop de 65.000 banen die werden gecreëerd sinds het aantreden van de regering-Michel in het najaar van 2014. Dat is het goede nieuws.

Tegelijkertijd benadrukten Fons Leroy (VDAB) en Luc Sels (Steunpunt Werk en Sociale Economie van de KULeuven) dat deze banengroei een aantal aloude kwalen niet zal wegwerken:

23 mei 2016

Sterpunt Inclusief Ondernemen nodigt elke Werkplekarchitect, directeur, coördinator, job – en taalcoach, consulent, administratief medewerker, stafmedewerker, teamleider of werkleider uit, om deel te nemen aan de ledendag – algemene vergadering op 23 juni 2016.
 
De rode draad doorheen de ganse dag is ‘kwalitatieve ondersteuning op de werkvloer’. We zetten enkele kwalitatieve en nieuwe producten in de schijnwerper. Uiteraard is er ook ruimte voorzien voor concrete contacten, input geven en verbreden van jullie netwerk.

17 april 2016

In 'The Economist' van 13 februari 2016 verscheen een column getiteld 'diversity fatique'.

Dat er veel argumenten voor diversiteit op de werkvloer pleiten? Onderzoek en praktijk wijzen het iedere keer weer uit. Maar waarom is er dan heden ten dage sprake van iets dat je 'diversiteitsmoeheid' zou kunnen noemen?

Wel, redeneert de auteur terecht, diversiteit werkt enkel als het goed gemanaged wordt.

De grootste uitdagingen liggen daarbij op het vlak van:

Pagina's