Exclusief Inclusief

Exclusief Inclusief is een project gefinancierd door ESF waar Sterpunt Inclusief Ondernemen en zijn leden (dienstverleners Werkplekarchitecten en Sectorfondsen) hun schouders onder zetten. Met dit project willen we het inclusief werken en ondernemen promoten. We willen werkzoekenden en werknemers activeren tot duurzame tewerkstelling, in het bijzonder voor zij die nood hebben aan bijkomende ondersteuning.  Dergelijke arbeidsinschakeling kunnen we alleen bekomen wanneer we samenwerken: de bedrijfsleiding, de werkplekomgeving en de betrokkenen zelf met eventuele externe dienstverleners.   

Om deze missie rond het inclusieve werken en ondernemen vorm te geven focussen we ons binnen dit project op volgende 4 actielijnen die uitgewerkt worden samen met Werkplekarchitecten en sectorfondsen:

  1. Actiebewijs
  2. Talentoscoop
  3. 3 Clicksaway
  4. Mentorschapsondersteuning

Looptijd project: 01/10/2020 – 31/12/2022

Contactpersoon:

Celien Collier

projectcoördinator inclusief

0456 30 47 01

celien@dewerkplekarchitecten.be

 

.

Downloads