ESF - Inplacement

De spanning tussen de beschikbare arbeidskrachten op de arbeidsmarkt en de geschikt geachte arbeidskrachten stijgt. Hoewel het aantal laaggeschoolden zal dalen de komende jaren, blijkt er een constante groep werkzoekenden die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt, maar niet tot op de werkplek te geraken. Meerdere drempels naar die arbeidsmarkt toe verhinderen een vlotte arbeidsinschakeling. De aanpak van deze werkzoekenden verstikt vandaag in een gefragmenteerd beleid, waardoor een coherent afgestemd resultaat uitblijft (outcome en impact). Deze moeizaam te profileren doelgroep, gezien de diversiteit aan drempels, dreigt de kans naar arbeidsinschakeling te missen. De huidige instrumenten lijken niet gepast en slagen voorlopig niet in hun opzet naar werkplekleren, doorstroming en tewerkstelling. Wanneer deze groep niet geactiveerd geraakt op de arbeidsmarkt, dreigt er opnieuw een groep inactieven te groeien, waarop we als maatschappij geen antwoord vinden. Zolang arbeid een maatschappelijke meerwaarde heeft en er geen vervangfunctie wordt ingevuld, lijkt een maatschappelijke groep geleidelijk uitgesloten te geraken en op lange termijn een nieuwe groep inactieven te creëren. De centrale vraag is dan ook welke concepten kunnen ontwikkeld worden om dit te voorkomen? Hoe kunnen we inplacement garanderen voor deze doelgroep en voor de samenleving een inclusie van deze maatschappelijk kwetsbare mensen?

  • Project ID: 7225
  • Oproep: Innovatie door exploratie
  • Thema's: Toegang tot werkgelegenheid
  • ProgrammaESF 2014-2020
  • Prioriteit5
  • Project status: afgerond
  • Duur van het project: 1 november 2017 tot 30 juni 2020
  • Bijdrage vanuit ESF: 149.689,57 euro
  • Bijdrage vanuit VCF: 149.689,57 euro

Organisator
Sterpunt Inclusief Ondernemen - www.dewerkplekarchitecten.be

Projectverantwoordelijke: 
Callebaut Tina - 

Lees meer op de website van ESF

Downloads