Change 4 Inclusion

Change 4 Inclusion is een project gefinancierd door ESF. Het is een project van GTB vzw in partnerschap met Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw, GRIP vzw en Pulso Europe NV. Dit project kadert in de oproep 481 'Transnationaliteit V'

In het project wordt ingezet op het ontwikkelen van een inclusief beleid op de werkplek.

Werknemers met een arbeidsbeperking hebben een grote kloof met andere werknemers inzake hun werkbaarheid blijkt uit onderzoek van de SERV. Het project Change4Inclusion voorziet 3 van de 6 aanbevelingen van de SERV met name: versterk hun loopbaandenken, stimuleer het HR-beleid en deel de know how rond werkbaar werken, van praktische tools. Het inzichtelijk maken van hoe organisatiecontext in al haar aspecten invloed heeft op het werkvermogen, in het bijzonder dit van werknemers met een arbeidsbeperking én hoe het versterken van een inclusieve organisatie een strategische meerwaarde is staat centraal. In een Vlaams en transnationaal partnerschap worden de beste praktijken gedeeld, ontwikkeld en inzetbaar gemaakt voor de Vlaamse arbeidsmarkt, HRM-opleidingsverstrekkers en mentoren opleidingen. De sterke participatie van de finale doelgroep, bemiddelaars en job coachen staat centraal in het ontwikkelen van de dienstverlening.

Met volgende resultaten:

De dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt versterken door het opzetten van Vlaamse en transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan en aan implementatiemogelijkheden voor de Vlaamse arbeidsmarkt wordt gewerkt.

Als dusdanig past het project onder prioriteit 5 Innovatie en transnationaliteit van het operationeel Programma, investeringsprioriteit 109 Actieve integratie, mede met het oog op de bevordering van gelijke kansen en actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid.

 

Downloads