Leren en werken: een HIVA-onderzoek om te lezen

Onderzoeken en studies zijn vaak een kort leven beschoren. Ze vertalen zich na hun looptijd in een presentatie aan beleidsontwikkelaars. En dan?....Ja, dan doet elk ermee wat hij/zij wil. Afhankelijk van de interesse, de tijd, de urgentie,….geraakt het al of niet onder het stof. Vandaar deze bescheiden bijdrage. Want wetenschappelijk onderbouwde stellingnames zijn gewoonweg nuttig om ze te laten insijpelen in onze actiestroom. ESF Vlaanderen laat diverse impactevaluaties rond hun ESF-interventies maken. Een nobele doelstelling en zinvol. Want -wanneer je de tijd ervoor neemt- staan in elk onderzoek wel herkenbare (die je mening bevestigen), dan wel nieuwe aanbevelingen (goed voor je open mindset) die je  volgende project conceptueel kunnen versterken of je service design (jouw dienstverlening) kunnen beïnvloeden. Hier gaan we.

Jongeren zijn nog steeds oververtegenwoordigd in de werklozenpopulatie. Alternerend werken en leren moet hierop een antwoord vinden. De onderzoekers zoeken die oplossingen op drie niveau’s van het systeem alternerend leren: in de toeleiding van de jongeren (micro-niveau), in de kwaliteit van de werkplekken (meso-niveau) en via de regeling van de alternerende opleidingen (macro-beleidsniveau).

De juiste match tussen de jongere (zijn kenmerken en noden), de werkplek (nood aan een diversiteit) en het type organisator bepalen het succes van de interventie. De combinatie van BRUG- en IBAL-projecten zijn het meest succesvol en vragen om continuïteit in de begeleiding van de jongere. Scholen hebben behoefte aan (middelen voor) gespecialiseerd maatwerk om jongeren met een accumulatie van problemen te ondersteunen in hun schoolloopbaan. De onderzoekers ontdekten ook dat het van belang is om stimuli voor deelname aan de alternerend beroepsopleiding buitengewoon onderwijs (OV3) te creëren.

Nu nog een motivatiebonus om met deze jongeren aan de slag te gaan en mogelijks zijn we weer een stapje dichter bij een succesvolle transitie tussen school en werk.

Lees het rapport hier. 

Bert Boone

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.

Downloads