Gezocht: de T-N-W-coördinator voor re-integratie

Op het POWA (Permanent Overleg Werk en Arbeidshandicap) puzzelde VDAB een mooi programma in elkaar rond de zeer actuele thematiek van ziekte en re-integratie. Drie invalshoeken vormden samen een zinvolle insteek: aanbevelingen op bais van een recent gevoerd onderzoek; de federale planning en het Vlaamse actieplan.

In een eerste luik wist Prof. Lode Godderis op basis van een onderzoek enkele nuttige aanbevelingen te doen. Er zijn immers successen te halen  rond re-integratie, maar dan is een informeel traject -zeg maar een vroegtijdig opstarten van begeleiding- noodzakelijk, waarbij de werkgever ondersteuning behoeft om een re-integratiebeleid op te stellen.

Wendy Ranschaert kon vanuit de federale invalshoek vijf sociale doelstellingen op een rij zetten: een snel proces, op maat, systematisch en intensief  /  een positieve en stimulerende cultuur  /  een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening, in samenwerking met de regio’s  /  communicatie en infodeling onder de slogan digitaal waar mogelijk, menselijk waar nodig  /  sterke stakeholders. Zij lanceerde ook het idee van een T-N-W-coördinator, een Terug-Naar-Werk- coördinator die in de schoot van de ziekenfondsen alle betrokken stakeholders samenbrengt om een afgestemd proces succesvol op te starten.

Marie-Charlotte Schurmans van het kabinet Crevits kon uitpakken met het actieplan dat de minister recent uitwerkte. Ook de SERV gaf daarop nog zeer zinvolle feedback. Vanuit de vaststelling dat Vlaanderen niet meer van nul dient te starten, legde zij een groeipad voor naar 10.000 trajecten in 2023. Ook hier kwam het belang naar voor van de snelheid in het proces (vroeg beginnen) en de nood aan een bredere bekendmaking en ontsluiten van de info. VDAB en haar partners kunnen hier via hun directe betrokkenheid en communicatie echt wel een verschil maken, wanneer zij alle inzetbare actoren helder kan activeren.

Bert Boone

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.

Downloads