Home » Individueel Maatwerk

Individueel Maatwerk

INDIVIDUEEL MAATWERK

Bent u werkgever en heeft een van uw huidige of toekomstige werknemers een arbeidsbeperking? Of bent u zelfstandige en hebt u een arbeidsbeperking? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individueel maatwerk. Met de premies van individueel maatwerk kan u de eventuele extra kosten voor de organisatie die de arbeidsbeperking met zich meebrengt of de kosten voor de begeleiding op de werkvloer compenseren. U kunt individueel maatwerk aanvragen vanaf 1 juli 2023.

Voor Wie ?

Individueel maatwerk aanvragen is mogelijk voor werkgevers:

uit de privésector:

 • privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals bv’s, nv’s, vzw’s en uitzendkantoren
 • natuurlijke personen, zoals zelfstandigen in hoofd- of bijberoep of personen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB), die iemand in dienst hebben
 • die in het buitenland gevestigd zijn als de werknemer in Vlaanderen woont.

uit de publieke sector:

 • scholen
 • lokale besturen.

Voor welke werknemers ?

Werknemers komen in aanmerking als ze:

 • een arbeidsovereenkomst hebben
 • een door de VDAB erkende arbeidsbeperking hebben en behoefte hebben aan de werkondersteunende maatregelen van individueel maatwerk
 • wonen in Vlaanderen of wonen in een ander land van de Europese Unie/de Europese Economische Ruimte en werken in Vlaanderen.

De tewerkstelling van de werknemer mag voltijds of deeltijds zijn, met een contract van bepaalde of onbepaalde duur. Elke arbeidsovereenkomst van minimum 24 uur komt in aanmerking.

Werkondersteunende maatregelen

Als werkgever bespreekt u samen met uw werknemer welke behoeften er zijn en waarvoor u individueel maatwerk gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • een aangepast uurrooster of takenpakket
 • begeleiding en ondersteuning van de directe leidinggevende
 • compensatie van de mogelijk lagere productiviteit

Als werkgever kan je hierbij ondersteuning krijgen door een erkenden Werkplekarchitect.

Contacteer hen voor meer informatie.

1. Argos, Centrum voor Vormings- en Activeringsprojecten

Elfi Ameel

057239340

elfi.ameel@argosvzw.be

2. DE SLUIS

Kim Cuypers

089844495

kim.cuypers@vzwdesluis.be

 

3.Emino

Isabel Verhaert

036707100

isabel.verhaert@emino.be

 

4. Job & Co (Compaan)

Ruth Cazaerck

092661818

ruth.cazaerck@compaan.be

 

5. Liv aan het Werk

Kathleen Mertens

0478437185

kathleen.mertens@livaanhetwerk.be

 

6. Synkroon

Rut Kelchtermans

0493894732

rut.kelchtermans@synkroon.b

Downloads