Home » Sterpunt » Missie »

Missie

Werkgevers zoeken naar realistische en financieel interessante HR-oplossingen voor hun arbeidsplaatswerking. Deze werkgevers situeren zich in de profit- en socioprofit-sectoren, inclusief de lokale besturen en regionale overheden.

Wij willen als ledengroep van niet-winstgedreven dienstverleners op de arbeidsmarkt samen met deze werkgevers op weg gaan om mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in hun ondernemingen een plaats te geven die maximaal bijdraagt tot een inclusieve arbeidsmarkt en tot een duurzaam (sociaal) ondernemerschap.

Sterpunt Inclusief Ondernemen is met de Werkplekarchitecten  sterk gedreven om mensen aan de slag te krijgen en/of te houden. Door onze jarenlange ervaring in werken op maat  voor inclusieve bedrijven en organisaties pleiten wij,  als gevalideerde partner van de overheid, voor lerende loopbanen met effectieve loopbaanondersteuning en werkplekleren mét begeleiding van de werkgever. Wij zijn aanwezig op de werkvloer; op vraag en in functie van de nood aan begeleiding.

We zetten opleiding, coaching en werkplekintensieve begeleiding  bij elke  transitie en in iedere loopbaanfase in op een competentieversterkende manier.

Met een duurzame match tussen mens, job en bedrijf als uitgangspunt, willen we daarenboven structureel bijdragen tot een inclusief (sociaal) ondernemerschap. Op deze manier bemiddelen we resultaatgericht tussen vraag en aanbod. We investeren in partnerschappen en netwerken met bedrijven, andere arbeidsmarktactoren, sociale partners en overheden.
 
Onze lokale verankering geeft ons de noodzakelijke basis om innoverende antwoorden te geven op de veranderende noden van de arbeidsmarkt. Wij bouwen proactief mee aan het lokale en Vlaamse werkgelegenheidsbeleid binnen Europa.
Vanuit de nood aan synergie voor een succesvolle arbeidsmarktwerking zijn wij een vitale schakel.