Home » Sterpunt » Dienstverlening »

Dienstverlening

Leden van het Sterpunt Inclusief Ondernemen kunnen rekenen op een uitgebreide dienstverlening op het vlak van informatie, ondersteuning en vertegenwoordiging.

Informatie

 • Toegang tot de ledensectie van de website met onder meer agenda’s en verslagen van regionale en provinciale overlegmomenten en werkgroepen, thematische publicaties, onderzoeksprojecten, informatie over het opleidingsaanbod van Sterpunt Inclusief Ondernemen,....
 • Abonnement op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief De Werkplekarchitect.
 • Snelberichten: thematische mailings met actuele en specifieke informatie over de uitvoering en operationele werking van een bepaald instrument of thema.
 • Periodieke (De Werkplekarchitecten in beeld (voorheen Sector In-zicht), ledenrepertoria) en niet-periodieke publicaties.    
 • Mailings over Vlaamse en Europese regelgeving, oproepen en tenders (onder andere via samenwerkingsverband met Vleva en KCSE vzw).

Ondersteuning

 • Bekendmaking van het aanbod van de leden via provinciale repertoria, www.dewerkplekarchitecten.be, De Werkplekarchitecten in beeld, folders en/of andere communicatiekanalen.
 • Deelname aan thematische werkgroepen, netwerkmomenten en infosessies.
 • Deelname aan de bijeenkomsten van de Provinciale Netwerken.
 • Uitgebreid VTO-aanbod met voordelige tarieven voor aangesloten leden.
 • Mogelijkheid om mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken en opleidingen
 • Opvolging van regelgeving (Vlaams, federaal en Europees) m.b.t. de opdrachten en instrumenten van de sector.
 • Aangesloten leden met RSZ-nummer 262 kunnen via Sterpunt Inclusief Ondernemen gratis aansluiten bij Sociare.

Vertegenwoordiging

 • Als erkende representatieve gesprekspartner voor de Vlaamse overheid vertegenwoordigt het Sterpunt Inclusief Ondernemen zijn leden in het overleg met politieke en administratieve overheden.
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen overlegt en stimuleert samenwerking met relevante stakeholders en sectoren.
 • Structureel overleg met de arbeidsmarktregisseur VDAB.  
 • Vertegenwoordiging in (paritair samengestelde) beleidswerkgroepen en overlegorganen.
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen vertegenwoordigt de sector in Sociare, de werkgeversorganisatie van de socioculturele sector (paritair comité 329) en heeft mandaten in het paritair overleg.

Lees meer over onze ledenwerking.