Home » Sterpunt » Actiepunten »

Actiepunten

 • Sterpunt Inclusief Ondernemen (voorheen Steunpunt Lokale Netwerken) is erkend door de Vlaamse overheid als ondersteuningsstructuur voor de particuliere en lokale niet-commerciële opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten in Vlaanderen.
   
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen ondersteunt de Werkplekarchitecten in de loopbaanondersteuning voor werkgevers en personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het bevordert de ontwikkeling van innovatieve methodieken en de optimalisering van bestaande methodieken voor werkplekleren, opleiding en coaching. Het professionaliseert zijn leden op organisatieniveau met het oog op een kwalitatief aanbod loopbaanondersteuning.
   
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen creëert bewustwording en draagvlak rond de inclusieve arbeidsmarkt, met een bijzondere focus op werkgevers. Dit door visie over de inclusieve arbeidsmarkt te ontwikkelen, te vertalen in standpunten en adviezen en uit te dragen naar leden, beleid en stakeholders.
   
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen werkt actief mee aan een beleid dat de inclusieve arbeidsmarkt faciliteert. Het informeert en adviseert de beleidsmakers en de leden en neemt deel aan overleg met stakeholders over beleidsontwikkelingen.
   
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen versterkt partnerschappen op Vlaams, regionaal en lokaal niveau om samen de inclusieve arbeidsmarkt vorm te geven. Het brengt zijn leden samen met stakeholders en bevordert netwerking en samenwerking. Het faciliteert partnerschappen met zijn leden, werkgevers en sectoren, om vraag en aanbod van de inclusieve arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen.