Partner in diversiteit

Jobkanaal is een initiatief van Voka, UNIZO, VKW en Verso om bedrijven en arbeidsbemiddelaars in contact te brengen met werkzoekenden uit kansengroepen (50-plussers, personen met een arbeidshandicap en allochtonen).

Het biedt onder andere een vacatureplatform voor werkgevers. De Werkplekarchitecten werken sinds de start samen met Jobkanaal om werkgevers in contact te brengen met geschikte en gemotiveerde werkzoekenden uit kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Sterpunt Inclusief Ondernemen heeft een samenwerkingsprotocol met Jobkanaal en stimuleert zijn leden om Jobkanaal actief te gebruiken en te integreren in de werking.

Het Sterpunt zetelt ook als protocolpartner in het Vlaams Monitoringscomité van Jobkanaal. De Werkplekarchitecten nemen deel aan regionale stuurgroepen.

Downloads