Inclusieve onderneming

In 2015 zette de algemene vergadering van Sterpunt Inclusief Ondernemen een belangrijke nieuwe stap op weg naar een 'inclusieve werking'. Ze keurde immers de creatie van twee nieuwe lidmaatschapscategorieën goed, waaronder deze van de 'inclusieve ondernemingen'.

Inclusieve onderneming

Inclusieve ondernemingen zijn bedrijven, organisaties en lokale besturen die als werkgever concrete inspanningen leveren om het inclusieve arbeidsmarktverhaal waar te maken.

Zij zijn zowel klanten als kernpartners en leden, want Sterpunt Inclusief Ondernemen wil zijn klanten binnen zijn werking aanvoelen.

Lidmaatschapscharter

Werkgevers die het inclusieve arbeidsmarktverhaal willen uitdragen, kunnen toetreden als lid van Sterpunt Inclusief Ondernemen. Dit lidmaatschapscharter beschrijft de wederzijdse engagementen.

De Werkplekschakelaar

Alle leden van het Sterpunt hebben ook toegang tot De Werkplekschakelaar. Dat is een online platform waarop de leden kennis met elkaar delen rond vier thema's:

  • Inclusief met mensen aan de slag gaan
  • De kennisbibliotheek inclusief ondernemen
  • Diensten en instrumenten
  • Deskundigheidsontwikkeling