HR-ondersteuning

De Werkplekarchitecten ondersteunen werkgevers bij het vinden van realistische en financieel interessante HR-oplossingen. Samen met de klant ontwikkelen de Werkplekarchitecten een HR-beleid op maat. De dienstverlening kan onder meer bestaan uit werving en selectie, onthaal- en retentiebeleid of competentie- en talentontwikkeling.  

Sectoren zijn belangrijke partners voor de Werkplekarchitecten. Ook het voorbije jaar liepen er tal van samenwerkingsverbanden met verschillende sectorfondsen. Enkele praktijkvoorbeelden:  

  • In de opleiding V.O.R.K. werkt Mentor vzw samen met Horeca Vorming Vlaanderen. In dit project worden werkzoekenden in 4 maanden tijd omgeschoold tot keukenmedewerkers, waarna ze aan de slag kunnen in een hotel, restaurant of café. In de opleiding leert de werkzoekende diverse keukentechnieken, loopt hij 4 weken stage in een horecazaak en wordt hij voorbereid op de zoektocht naar een job. 
  • MetaalMatch is een project waarbij werkzoekenden met een interesse in de sectoren metaal en technologie begeleiding en opleiding op maat krijgen. TOFAM, het sectorfonds metaal Oost-Vlaanderen, werkt hiervoor samen met MLWB vzw. De werkzoekende maakt kennis met verschillende vaardigheden en wordt door een vaste coach begeleid naar een verdere opleiding of tewerkstelling in de sector metaal. 
  • Cevora, het vormingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité van de Bedienden (PC 218), zet oriëntatieprojecten op voor werkzoekende jongeren. Met een intensief begeleidingstraject, waarvoor men beroep doet op de expertise van Groep INTRO vzw, wil Cevora jongeren tussen 18 en 25 jaar sterker maken op de arbeidsmarkt.

VTO-aanbod

​Van dienstverleners op de arbeidsmarkt wordt meer dan ooit verwacht dat zij uitblinken in wendbaarheid en klantgerichtheid. Niet het eigen aanbod, maar de noden en vraag van klanten in een veranderende omgeving staan centraal. Dat vereist permanente inzet op professionalisering, innovatie en kwaliteit van de dienstverlening. 

Het Sterpunt Inclusief Ondernemen ondersteunt zijn leden in methodiekontwikkeling, organisatieontwikkeling en kwaliteitsborging. Dat gebeurt onder andere in de vorm  van een aanbod van Vorming, Training en Opleiding op maat van de medewerkers van de Werkplekarchitecten, met het oog op een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening.

Het opleidingsaanbod behandelt diverse thema’s zoals:

  • strategische werkgeversbenadering
  • loopbaanbegeleiding
  • coachingstechnieken
  • interactieve groepsvorming
  • jobhunting
  • omgaan met verbale agressie op de werkvloer
  •  …