Home » De werkplekarchitecten voor...

De werkplekarchitecten voor werkgevers

Het Werkplekarchitecten-aanbod richt zich in essentie tot drie doelgroepen: werkgevers, werkenden en werkzoekenden. We praten over 'doelgroepen' omdat we ze vaak bereiken via verschillende kanalen.

Maar 'werkgevers' enerzijds en 'werkenden'/'werkzoekenden' anderzijds zijn elk een kant van dezelfde medaille die ondersteuning heet.

We kunnen werkenden en werkzoekenden immers geen ondersteuning bieden, in welke vorm dan ook, zonder hun (potentiële) werkgever in het achterhoofd. Een gepaste dienstverlening aan werkgevers is dan weer onmogelijk zonder een goed beeld van de (potentiële) medewerker.

Klik hieronder op aanbod om de zes actiedomeinen van het Werkplekarchitectenaanbod te openen.

Downloads