Weg: illusie van inclusie. Provinciale netwerkdag Brabant sociale economie 18 oktober 2018

werkman

Een workshop houden rond de illusie van inclusie is een risico. Mijn waarheid is mogelijks niet de realiteit van de ander. Het wordt wel weer boeiend wanneer verschillende invalshoeken en klemtonen verbonden worden met elkaar.

Eén stellingname werd alvast bevestigd door de veelheid van ingebrachte succesfactoren rond inclusief ondernemen: inclusie gaat niet vanzelf. Het vraagt voortdurend actief omgaan met verschillen en het managen ervan.

Een zoemsessie bracht diverse hefbomen op de gesprekstafel, die inclusie op de werkplek concreet maken. Hefbomen dus. Speerpunten die van inclusief werken en ondernemen een succes maken.

Inclusie gaat over respect en erkennen van verschillen

Inclusie gaat over het onvervreemdbare recht op respect voor de onvervreemdbare waardigheid van iedere mens, ongeacht de functie, rang of taak, en over de ontdekkingsreis naar het vermogen van elke medewerker om op een unieke, eigen wijze een verschil te maken.

Inclusie veronderstelt informatie en inzicht

Onbekend maakt onbemind; we kennen het gezegde wel. De veelheid van tewerkstellingsmaatregelen en ondersteuningsmogelijkheden geraken veelal niet tot op de werkplek.

Nochtans kan er veel goodwill worden gewonnen door gebruik te maken van de flankerende maatregelen die helpen om stappen te zetten via diverse stageformules en coachingskansen. Niet alleen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook voor de werkplekomgeving zelf.

Ook het wetenschappelijke inzicht dat precies de verschillen ons vooruithelpen in ontwikkeling is nog onvoldoende gekend en helpt om vanuit die erkenning verschil te appreciëren.

Inclusie doet een beroep op een open mind en op communicatie

"Wanneer je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg." Einstein wist het al. Nu wij nog. Er is een andere arbeidsmarkt vandaag. Er is krapte en dat zal de volgende decennia niet veranderen. Dus moeten we creatief zijn, andere wegen dan die we gewoon zijn, bewandelen.

Dat vraagt een open mind met veel oog voor communicatie. Want het is van belang om draagvlak te creëren, mensen mee te krijgen in een vernieuwend denken dat eenieder die iets kan bijdragen, dat ook kan doen. We hebben elkaar daarin  nodig.

Inclusie vraagt om externe beeldvorming

Uit de kast komen rond inclusie is vandaag van maatschappelijk belang. Er is vandaag een zelfbewuste burger in ontwikkeling die een mening heeft en die mee wil kunnen verrekenen in zijn handelen. Ondernemers en werkgevers hebben er dus belang bij dat ze zeggen waar ze voor staan.

En we weten dat zij, mede vanuit een economische noodzaak, best wel openstaan voor inclusief werken canadian antibiotics en ondernemen. Kijk maar naar de samenwerkingen met de sociale economie, het aantal bedrijven dat vandaag ruimte maakt voor werkplekleren en duaal leren.

Hen in de etalage plaatsen, de kans geven dat ze hun collega-ondernemers overtuigen, maar ook hun medewerkers….het zijn bepalende hefbomen voor een employer branding, die inclusie op de kaart zet.

Inclusie doet nu doenken met concrete handvaten

Denken en doen moeten we niet langer van elkaar gescheiden houden. Ze vragen om verbinding, om daadkracht. Elke studie- of netwerkdag zou bij deelnemers niet alleen lichtjes moeten doen branden, maar moeten ook een actiepunt meebrengen naar de eigen organisatie. Wat doe ik met de bekomen inzichten en suggesties en ideeën? Hoe brengen we evenwicht en een samenspel tussen die verschillen? Wat kan ik doen met de verschillende talen die we binnen een organisatie hanteren?

Inclusie is bovenal authentiek zijn

Er zijn ontelbare wegen en manieren om inclusie een gezicht te geven. En precies dat is de sterkte ervan. Iedere persoon en elke organisatie zal vanuit zijn of haar eigenheid vorm geven aan het inclusieverhaal. En daar is het om te doen.  Succes, waar je ook jouw 'exclusief inclusief' in praktijk brengt!

Bert Boone

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.

Downloads