De realitycheck

Niet alleen mannen maken plannen. Ook een Vlaamse regering. Met ambities en verwachtingen. Telkens opnieuw vind ik dan het halfjaarlijks tijdschrift van het Steunpunt Werk een verademing. Wetenschappelijk onderbouwd, spiegelt het een aantal bevindingen voor die herkenbaar zijn en houvast bieden. En telkens is te hopen dat die aanbevelingen ook de politieke agenda halen.

1. Activeringsmaatregelen waarbij contact gelegd wordt met een (potentiele) werkgever genereren het hoogste rendement op vlak van uitstroom van werkloosheid naar een stabiele reguliere tewerkstelling (p98).

2. Het versterken van competenties en het verstrekken van begeleiding en bemiddeling is in vele gevallen immers aangewezen, maar is op zich onvoldoende om doorstroom naar stabiel werk tot stand te brengen (p103).

3. Wat te weten over dienstencheques? Om de kwaliteit van de dienstverlening en de werkbaarheid van de jobs te versterken, drijven we het aantal opleidingen en het werkplekleren op, inzonderheid ook taalopleidingen en inzet op softskills, gegeven de grote diversiteit van de werknemers (p112).

4. Versterk het beleid voor de meest kwetsbare werkzoekenden. Dat vergt een systematische en omvattende aanpak van screening, contact en orientering, door VDAB en partners. Vooral de frequentie en de kwaliteit van het contact met de werkzoekende zijn hier cruciaal (P131). De focus op doorstroom naar een reguliere tewerkstelling vergt meer geleidelijke en in de tijd gefaseerde, doorlopende re-integratietrajecten, naar analogie met het principe van graduele opbouw van arbeidsdeelname (en sociale zekerheidsrechten) bij ziekte en invaliditeit (P131).

5. Vereenvoudig en differentieer het activeringsbeleid. Op basis van de synthetische maatstaf 'afstand tot de arbeidsmarkt', die rekening houdt met een groot aantal kenmerken, blijkt dat verschillende acties of maatregelen zich al bij al weinig laten onderscheiden van elkaar. We pleiten voor minder maatregelen, maar ook voor meer methodische differentiatie binnen een maatregel dan enkel een standaard aanbod (P131).

Mogelijks ga ik met bovenstaande citaten te kort door de bocht. En doe ik aan cherry picking. Maar laat me helder zijn. Het is enkel bedoeld om je aan te zetten tot het lezen van Over.Werk, januari 2020. Veel leesgenot. En vergeet niet de realiteitscheck.

Bert Boone

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.

Downloads