Home » nieuws » Opinie: Met velen kwetsbaarder op de arbeidsmarkt »

Opinie: Met velen kwetsbaarder op de arbeidsmarkt

De leuze ‘ieder zijn waarheid’ viert hoogtij. ‘Fact free opinion’ maakt school. ‘Het aantal werklozen daalt’. ‘Nooit verging het de arbeidsmarkt zo goed sinds 2008’. Ik word er even stil van. In De Standaard van 15 maart ’17 geeft Guy Tegenbos een genuanceerd beeld van de weinig hoopvolle situatie van laaggeschoolden in Vlaanderen. Met één lichtpunt: de groep van laaggeschoolden verkleint. Wat Tegenbos schrijft , is cijfermatig juist –ik volgde ook het discours van prof. Frank Vandenbroucke. Maar het aantal kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt groeit. De fragmentering in subgroepen geeft een vertekend beeld. Zelfs met de personen met een arbeidshandicap, de jongeren en de ouderen samen -de benoemde kansengroepen voor deze Vlaamse regering- heb je geen totaalbeeld.

Wanneer plots wordt opgemerkt dat er in Vlaanderen minder uitsluitingen van werkloosheidsuitkeringen zijn dan in Wallonië, is er groot alarm. En wordt er geïnsinueerd dat werkzoekenden niet goed worden opgevolgd. Laat meteen duidelijk zijn: controles en eventuele schorsingen en uitsluitingen hebben best wel hun plaats binnen het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Maar dergelijke nieuwsgaring mag de aandacht niet afleiden. Er is in Vlaanderen een ernstige mismatch tussen de beschikbare en de geschikt geachte arbeidskrachten. Al jaren. En deze spanning vraagt  investeringen die verder gaan dan louter budgetoverwegingen. Een echte keuze voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt dringt zich op. Want de kwetsbaarheid vertakt zich in velerlei remmende factoren met stress en burnout, langere loopbanen en motivatie, loopbaanperspectief; jobonvoorspelbaarheid en –onzekerheid, reconversie van sectoren en functies,….

In een verkennend onderzoeksrapport schrok Sterpunt van de belemmerende factoren die werkzoekenden en werkgevers weerhouden om (leer)kansen te krijgen op de werkplek. Uit de bevraging blijkt dat drempels op vlak van mobiliteit, ondersteuning en relatie met naaste familie en vrienden, afhankelijkheid of hunkering, armoede, organisatie en planning, aangaan van relaties alsook gezondheidsproblemen vaak voorkomen, naast drempels van taal. Deze factoren maken een directe kans op de werkplek met positieve perceptie bij de werkzoekende en bij de werkgever schier onmogelijk. Hiertoe zijn andere dan de huidige ondersteuningsvormen noodzakelijk.

Drie maatregelen zouden echt impact kunnen hebben:

  1. De actiegerichtheid die vandaag inherent is aan tal van trajectbegeleidingen, is onvoldoende. Recht op arbeid dient zich te vertalen in daadwerkelijke actie en leren en werken op de werkplek. Werkzoekenden dienen geactiveerd in het doen in plaats van in het praten over. Hiertoe moeten zij dan ook echte kansen krijgen met tussenstappen op werk- en opleidingsvloeren, wanneer niet haalbaar in het directe bedrijf. Dit is zowel ter ondersteuning van de werkzoekende als van de potentiële werkgever. Bij elke daadwerkelijke stap is het tevens van belang dat administratieve processen en goedkeuringen dit werkproces niet met horten en stoten laat verlopen, maar een aaneenschakeling wordt die motiverend werkt voor de werkgever en de werkzoekende.
  2. In plaats van de focus enkel maar te leggen op het kunnen van de werkzoekende wordt het zaak om de focus te leggen op én de werkzoekende én de werkplekomgeving. Het is algemeen aanvaard dat een talent niet overal even hard scoort. De setting rondom bepaalt mee de mogelijkheden van ieder van ons. Hierin  verdienen ook werkgevers daadwerkelijke ondersteuning.
  3. Met de langere loopbanen in zicht en de alsmaar snellere transformaties op de arbeidsmarkt en in sectoren, wordt het misschien ook passend om opleidingskansen dwingender te maken als garantie op een beter loopbaanperspectief, en niet alleen naar werkzoekenden, maar ook naar werkenden. Het is een idee dat verdere verkenning verdient. Want we hebben mensen nodig om het ondernemen in Vlaanderen groeikansen te geven.

 

Bert Boone
Dagelijks bestuurder Sterpunt Inclusief Ondernemen
De Werkplekarchitecten.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
3 + 14 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.