Home » nieuws » Opinie: een kompas voor sociale ondernemers »

Opinie: een kompas voor sociale ondernemers

Naar aanleiding van 20 jaar Verso schreef Wim Van Opstal een leerrijk boek "De sociale onderneming: een conceptueel kompas". De auteur heeft zijn verhaal zorgzaam opgebouwd. Hij start met een breed gedragen definitie: 'Sociale ondernemingen streven primair en nadrukkelijk een sociale doelstelling na. Dit doen ze door middel van een onderneming waarin ze dit sociale doel bestuurlijk verankeren'. Het lijkt allemaal een vanzelfsprekendheid, maar doorheen het verhaal van de sociale, de ondernemende en de bestuurlijke dimensie krijgt de lezer meer dan een Vlaamse kijk voorgeschoteld.

Voor mij werd het helemaal interessant, wanneer Van Opstal toelicht waarom de competitieve insteek vaak niet zo evident is voor de sociale ondernemer in zijn zoektocht naar het benoemen van zijn unieke waardenpropositie. Zo passen structurele en functionele samenwerkingsverbanden beter in de historische logica van de sociale ondernemer. Met de waaromvraag over het bestaan van de sociale ondernemingen raakt de auteur fundamentele elementen aan die elke sociale ondernemer (en dat zijn de Werkplekarchitecten zeker!) zou moeten inzien: de asymmetrische informatie en de positieve externe effecten.

Bij asymmetrische informatie beschikken niet alle marktpartijen over dezelfde informatie (vb. daar waar de gebruiker moeilijk de kwaliteit van de dienstverlening kan evalueren). Precies in die situaties heeft de sociale onderneming een relatieve troef ten opzichte van winstgedreven ondernemingen. Ook de positieve externe effecten, niet steeds naar waarde in geld uit te drukken, zijn zeer wezenlijk aanwezig, wanneer de totale maatschappelijke waarde groter is dan de individuele waarde die de gebruiker ervaart. Wanneer impact van het verrichte werk of dienstverlening positief uitstraalt naar andere levensdomeinen, kunnen we spreken van terugverdieneffecten en vermeden kosten.

We dienen ons ervan bewust te zijn dat hierin de kansen en uitdagingen liggen voor sociale ondernemingen. Sociale ondernemers hebben de vinger aan de pols bij de noden van onze samenleving en blijven een belangrijke signaal- en voorbeeldfunctie opnemen. Ze ‘hebben vaak een complementaire rol aan die van de overheid bij het wegwerken van marktfalingen’....’ze kunnen daarbij in het bijzonder het verschil maken voor problemen en doelgroepen die relatief onzichtbaar (of ongehoord) blijven op de politieke agenda.’

Ik ben gecharmeerd door deze benadering van Verso. Hoe zinvol het ook lijkt om 'doelgroepen' niet meer te etiketteren en ze inclusief mee te nemen in de dienstverleningen, het zal de komende jaren nog bijzonder belangrijk blijven om op te komen voor de mensen die zelf die kracht op de politieke agenda niet kunnen ontwikkelen. Want daarin hebben sociale ondernemers de plicht een maatschappelijke correctieve en prospectieve rol te blijven opnemen. 'Wat is anders nog het verschil met een extern beheerd overheidsagentschap?'. We hebben als Werkplekarchitecten dus te tonen waarin we het verschil kunnen maken. Niet naast de markt, maar er deel van uitmakend.

'Het Europese begrippenkader rond de sociale onderneming werd tot op heden niet vertaald naar een Vlaamse beleidscontext.' Verso gaf alvast een aanzet. 'In een context van budgettaire schaarste is kiezen voor de ondersteuning van sociale ondernemingen voor het invullen van maatschappelijke noden een verantwoorde keuze....Als we willen dat de innovatieve oplossingen van sociale ondernemingen naar waarde geschat worden, moeten we het belang van een inclusieve samenleving onder de aandacht blijven brengen.'

20 jaar Verso. Leve de sociale onderneming!

De publicatie kan online gedownload worden.
Voor meer vragen en toelichting: wim.vanopstal@verso-net.be

Bert Boone
29 november 2017

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
2 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.