Home » nieuws » Opinie: De korte weg voor het langetermijnwerk »

Opinie: De korte weg voor het langetermijnwerk

Tot 2030 zit er nog veel spanning op de matching tussen beschikbare en geschikt geachte arbeidskrachten. Lege vakjes invullen lukt niet meer zomaar. Bedrijven zullen - creatief, met oplossingen op maat - hun nodige medewerkers moeten vinden en proberen houden. En tegelijk openstaan voor veel meer samenwerking met de sociale economie om opdrachten nog geklaard te krijgen.

Gerichte tewerkstellingsmaatregelen, doorstromingsbeleid, duaal leren en werkplekleren zijn de instrumenten die de overheid hoofdzakelijk inzet.

Een van de kernprocessen die de lead neemt is het 'place and train'-principe. Al doende werkervaring opbouwen en het loopbaantraject verbeteren en vorm geven. Hierbij hebben de dienstverstrekkers belang bij een 'Keep it simple'. Smart en verstaanbaar blijven voor werkgevers, die niet mogen verdrinken in de techniciteit en in het vakjargon.

Met vijf haalbare stappen kan een bedrijf dat aan de slag wil, bergen verzetten:

  • Onthaalbeleid (onthaalmap,toegankelijk voor elke medewerker; kennismaking bedrijf met visie en waarden). De noodzaak ervan wordt breed gedragen. De praktijk haalt het immers nog niet altijd. Een format die invulbaar -op maat - bedrijfsklaar wordt is een eerste ondersteuning.
  • Mentoring (interne coaches; vertrouwenspersonen). Peters en meters kennen we. Interne en externe. De modaliteiten zijn legio. De basis blijft een mentoringprincipe dat uitklaring vraagt en vertaalbaar is naar medewerkers op de werkvloer.
  • Permanente tewerkstellingscel (werfreserves met jobcreatiemogelijkheden en -variaties). De functieprofielen en -rollen zijn best permanent beschikbaar in en voor bedrijven, waardoor de aanpassingen op maat vlugger en efficiënter kunnen aangepakt en geanalyseerd worden, naargelang de concrete situatie.
  • De instrumenten voor werkplekleren. Door de hervorming van de overheid moet het mogelijk worden om de rist aan instrumenten te inventariseren in verstaanbare formules, waaruit het bedrijf kan kiezen voor haar concrete werkplek.
  • Gezond aan het werk (ziekte-uitval; jobcoaching;) vandaag heeft elke medewerker meer dan ooit nood aan een balans tussen werk en privé en tussen job- en loopbaanzekerheid. De wérkgever heeft ook belang bij een welbevinden op de werkplek. Zoniet moet er energie gestoken worden in de remediëring. Re-integratie van langdurig werkzoekenden en jobcoaching zijn hierbij nuttige werkinstrumenten voor beide partijen.

Bert Boone
18.04.2017

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
1 + 15 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.