De Globale Commissie voor de Toekomst van Werk

Het doet goed om tijdens onvoorspelbare tijden in een klein landje te zien dat er op wereldniveau nog echte stromingen zijn, waarin je je eigen werking herkent en voelt dat je samen alsnog aan het werken bent aan eenzelfde toekomstdroom. Luc Cortebeeck leverde vorig jaar nog een bijdrage rond inclusief tewerkstellen en ondernemen bij onze uitreiking van Referentiebewijzen. In juni schreef hij als lid van de boven vermelde commissie van de Internationale Arbeidsorganisatie een artikel in De Gids op Maatschappelijk Gebied (nr 6 - juni 2019). De tien aanbevelingen die de commissie doet, moeten ons blijven inspireren om vooruitgang te maken. Elk vanop zijn of haar plekje.

 1. We moeten investeren in mensen en hen formeel een universeel recht op levenslang leren geven, zoals er een universeel recht op onderwijs bestaat.
 2. Mensen in werktransities moeten ondersteund en begeleid worden....daarbij moet extra aandacht gaan naar jonge werklozen.
 3. Er moet een concrete en meetbare agenda zijn voor gendergelijkheid met genderevenwichtig ouderschapsverlof, diensten die een deel van de zorg kunnen overnemen.
 4. Mensen hebben recht op een levenslange universele sociale bescherming, op zijn minst sociale beschermingsvloeren met als bedoeling daarop een sociale zekerheid te bouwen die werknemers in staat stelt goed door de transities te komen.
 5. Uitbouw van een Universele Arbeidsgarantie als een beschermingsvloer: de arbeidsverhouding werkgever-werknemer blijft het middelpunt van de arbeidsbescherming.
 6. Meer keuzevrijheid en meer controle van werknemers over hun arbeidstijd, met maxima. Het is het logische tegengewicht van de door bedrijven gevraagde flexibiliteit.
 7. Er is geen alternatief voor het sociaal overleg. Het moet wel een nieuwe dynamiek krijgen.
 8. Wat de technologie betreft, laten we ons niet onderduwen en verdrinken in een ballenbad van apps. Integendeel: we willen een mens-in-commando.
 9. We laten ons niet intimideren door voorspellingen die werk uit de wereld helpen. Langetermijninvesteringen in sleutelsectoren moeten de transformaties ondersteunen die we willen.
 10. Ondersteuning van bedrijven moet hervormd worden om langetermijninvesteringen te stimuleren in de reële economie. Over de maatschappelijke, milieu- en klimatologische aspecten moeten bedrijven verantwoording afleggen.

Het is een hele boterham. Maar elke aanbeveling raakt -weliswaar abstract geformuleerd- de actiedomeinen waarin de Werkplekarchitecten hun dienstverlening positioneren. Op Vlaams niveau hebben de Werkplekarchitecten als dienstverleners met een hart voor werk negen hefbomen geformuleerd die Sterpunt Inclusief Ondernemen de komende maanden op tafel legt bij de sociale partners, overheidsdiensten, politieke partijen en de bevoegde ministers. Samen, en elk vanop zijn of haar plek, doen we het zo en halen we een maakbare toekomst dichterbij.

Reactie toevoegen

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.

Downloads