Lidmaatschap voor Werkplekarchitecten (dienstverlenende organisaties)

Klik hier om lid te worden »

Aangesloten Werkplekarchitecten (dienstverlenende organisaties) kunnen rekenen op onderstaand service-pakket. 

Wat biedt Sterpunt Inclusief Ondernemen voor elk lid?

 • Vertegenwoordigt elk lid in Sociare, de werkgeversorganisatie van de socioculturele sector (paritair comité 329). Sterpunt betaalt zelf dit collectieve lidmaatschap aan Sociare, die de belangen behartigt binnen Verso (zetelt in het beheerscomité van VDAB)
 • Behartigt bij het beleid WSE, VDAB, POWA, ESF en AMIF, sociale partners,…. het maatschappelijk belang van inclusief ondernemen en werkt tevens globaal en specifiek voor de vijf actiedomeinen die zijn bepaald (zie verder)
 • Verzekert elk lid van een actieve, structurele overlegpartner naar de overheid (kabinetten, VDAB, WSE,…)
 • Doet aan netwerkvorming via een lidmaatschap bij SUEM vzw, The Shift vzw en Kenniscentrum Sociaal Europa vzw,…
 • Activeert uw sectorale samenwerking met sectorfondsen
 • Biedt een jaarlijks uitgebreid vormingsaanbod, op maat van de leden, op basis van hun inbreng
 • Vermeldt elk lid op de website van Sterpunt Inclusief Ondernemen: www.dewerkplekarchitecten.be
 • U krijgt toegang tot het intranet van de website www.dewerkplekarchitecten.be via eigen login en sub‐logins voor medewerkers (zelf te beheren). Het intranet biedt u:
  • Informatie omtrent de Algemene Vergaderingen, Raden van bestuur, werkgroepen en Provinciale Netwerken van Sterpunt Inclusief Ondernemen.
  • Beschikbaarheid tot de roadmap (digitale kennisbib voor consulenten) als instrument voor prospectie naar bedrijven en voor up‐to‐date kennis van de consulenten.
  • Toegang tot opbouw van 3ClicksAway, waarbij werkzoekenden zich promoten als werkwillig met hun talenten, voor bedrijven (vanaf 7 mei 2018 operationeel)

Er zijn vijf actiedomeinen operationeel 

 1. Werkinleving voor Jongeren (WIJ, brugprojecten, duaal leren)
 2. Opleiding – Werkervaring – Werkplekleren - Trajectwerking
 3. Bijzondere ondersteuningsnoden (arbeidsbeperking en chronische ziekte)
 4. Loopbaanondersteuning (loopbaan- en doorstroombegeleiding)
 5. HR-ondersteuning met job- en taalcoaching,  Bio-booster, werkplekadvies, outplacement…

Gemiddeld, per actiedomein, bestaat de werking uit minimaal een drietal samenkomsten per jaar die resulteren in een verslag of beleidsbehartiging naar de respectievelijke overheden met vermelding van de betrokken leden-organisaties.

Elk lid ontvangt ook:

 • Een digitale nieuwsbrief (minimaal 12 per jaar)
 • Een magazine ‘De Werkplekarchitect’ (driemaal per jaar)
 • Een jaarkrant ‘De Werkplekarchitecten in Beeld’

Wat wordt haalbaar met de functionele bijdragen?

 • De basisbijdrage voor elke dienstverlenende organisatie-Werkplekarchitect is 1200€/kalenderjaar, in rekening nemend dat deze organisatie al een bijdrage betaalt door collectieve inbreng van VIA-middelen/VTE. De anderen (verruimde GOB-werking) betalen een extra vormingsbijdrage van 60€ per VTE.
 • Afhankelijk van het actiedomein waarin de organisatie actief is en een inbreng wil blijven doen, is er een actiedomeinbedrag voorzien van 300€/jaar. Kleine organisaties zullen allicht capacitair minder actiedomeinen beheren dan grotere organisaties.
 • Voor organisaties die in meer dan één provincie werken, is er ook een bijdrage van 300€/jaar te betalen.

Maximaal kan een totaalbedrag (inclusief de lidmaatschapsbijdrage / exclusief de bijdrages VIA-middelen/vormingsbedrag/VTE) 3000€ per kalenderjaar bedragen, zoals statutair bepaald (2e Buitengewone A.V. 08.02.2018).

Tegelijk worden er minimale verwachtingen gesteld aan het basislidmaatschap.

 • De tijdige betaling van het jaarlijks lidgeld, tussen januari en eind maart van het kalenderjaar
 • Participatie of vertegenwoordiging aan/op de algemene vergadering.
 • Interne openheid en externe loyauteit ten aanzien van Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de lidmaatschapsbijdrage een bijzondere win‐win geeft voor uw organisatie. 
Heeft u extra vragen? Aarzel niet om ze aan ons te stellen.

Klik hier om lid te worden »

Downloads