Lidmaatschap voor maatschappelijke organisaties (o.a. sectorfondsen)

Klik hier om lid te worden »

Voor een jaarbedrag van 745€ krijgt u als volwaardig lid de volgende faciliteiten:

 • Sterpunt Inclusief Ondernemen doet aan beleidsbehartiging bij WSE, VDAB, POWA, ESF en AMIF, sociale partners,… globaal rond de vijf actiedomeinen die zijn bepaald:
  • Werkinleving voor Jongeren (WIJ, brugprojecten, duaal leren)
  • Opleiding – Werkervaring – Werkplekleren – Trajectwerking
  • Bijzondere ondersteuningsnoden (arbeidsbeperking en chronische ziekte)
  • Loopbaanondersteuning (loopbaan- en doorstroombegeleiding)
  • HR-ondersteuning met job- en taalcoaching, BIO-booster, Werkplekadvies, outplacement e.a....
    
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen is ook actief in:
  • Netwerkvorming via lidmaatschap bij SUEM vzw, The Shift vzw met informatiedeling naar de leden.
  • Structurele overlegpartner naar de overheid (kabinetten, VDAB, WSE,…) met informatiedeling.
    
 • U krijgt toegang tot het intranet van de website www.dewerkplekarchitecten.be via eigen login en sub-logins voor medewerkers (zelf te beheren). Het intranet biedt u:
  • Beschikbaarheid van de roadmap inclusief ondernemen (digitale kennisbib als instrument voor ondersteuningsmogelijkheden door Werkplekarchitecten).
  • Toegang  tot de opbouw van 3ClicksAway, waarbij werkzoekenden zich uiten als werkwillig met hun talenten, voor bedrijven (vanaf 7 mei 2018 operationeel).
  • Informatie omtrent de Algemene Vergaderingen, Raden van Bestuur en Provinciale Netwerken van Sterpunt Inclusief Ondernemen.
    
 • Kans tot deelname aan het jaarlijks uitgebreid vormingsaanbod, op maat van de leden
 • Bekendmaking en promotie van eigen ledenacties
 • De mogelijkheid tot aanbrengen van inclusieve ondernemingen ter uitreiking van ‘Referentiebewijzen Inclusieve Onderneming’
 • Toegang tot Algemene Vergaderingen en verkiezing van de Raad van Bestuur
 • Participatiekansen aan het Provinciaal Netwerk (tweemaal per jaar)
   
 • Elk lid ontvangt ook:
  • Een digitale nieuwsbrief (minimaal 12 per jaar)
  • Een magazine ‘De Werkplekarchitect’ (driemaal per jaar)
  • Een jaarkrant ‘De Werkplekarchitecten in Beeld’

Tegelijk worden er minimale verwachtingen gesteld aan het basislidmaatschap.

 • De tijdige betaling van het jaarlijks lidgeld, tussen januari en eind maart van het kalenderjaar
 • Participatie of vertegenwoordiging aan/op de algemene vergadering.
 • Interne openheid en externe loyauteit ten aanzien van Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de lidmaatschapsbijdrage een bijzondere win‐win geeft voor uw organisatie. Heeft u extra vragen? Aarzel niet om ze aan ons te stellen.

 

Klik hier om lid te worden »

Downloads