Home » Lid worden » Lidmaatschap voor maatschappelijke organisaties »

Lidmaatschap voor maatschappelijke organisaties

Deze leden - maatscchappelijke organisaties kunnen rekenen op informatie en ondersteuning

Informatie

 • Abonnement op het tweemaandelijkse magazine ‘de Werkplekarchitect’ dat aandacht besteed aan beleidsinformatie op Vlaams, federaal en Europees niveau, ontwikkelingen op regionaal niveau en nieuws uit de sector.
 • Abonnement op de maandelijkse digitale nieuwsbrief die kort informatie brengt over het arbeidsmarktbeleid en inclusief ondernemen.
 • Het Sterpunt vervult de rol van informatiedesk, waar de maatschappelijke organisaties terecht kunnen met allerlei vragen over de sector en de regelgeving.
 • Periodieke (De Werkplekarchitecten in beeld) en niet-periodieke publicaties van het Sterpunt.

Ondersteuning

 • Deelname aan netwerkmomenten en infosessies.
 • Mogelijkheid tot deelname aan de bijeenkomsten van de Provinciale Netwerken.
 • Uitgebreid VTO-aanbod met voordelige inschrijvingstarieven.
 • Gratis of aan verminderde prijs deelnemen aan door het Sterpunt georganiseerde studie- en infodagen.
 • Mogelijkheid om mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken en opleidingen.

Inbreng van de maatschappelijke organisaties

Het is van groot belang dat de opdrachten en de werking van het Sterpunt een groot draagvlak hebben bij zijn leden. Een actieve participatie en inbreng is onontbeerlijk bij de vorming van dat draagvlak. Vanuit deze benadering wil het Sterpunt zijn leden – maatschappelijke organisaties vragen om de volgende engagementen op te nemen (zie ook het lidmaatschapscharter onderaan deze pagina):

 • De missie van Sterpunt Inclusief Ondernemen uitdragen, die het lidmaatschap van de maatschappelijke onderneming op zijn website mag kenbaar maken.
 • Diverse samenwerkingsmodaliteiten met leden-dienstverstrekkers van Sterpunt Inclusief Ondernemen “ de werkplekarchitecten” overwegen.
 • Meewerken aan de versterking van de externe communicatie rond de inclusieve arbeidsmarkt en inclusief ondernemen en de van producten van het Sterpunt Inclusief Ondernemen.
 • Als ambassadeur voor inclusief ondernemen, daar waar mogelijk, dit gedachtengoed verder uitbouwen en kenbaar maken.
 • Het  jaarlijks lidmaatschap betalen via een maximale bijdrage van 1.000 euro /werkjaar (volgens de statuten bepaald), jaarlijks afhankelijk van de beslissingen van de raad van bestuur.
 • De beëindiging van het lidmaatschap zes maanden vooraf schriftelijk melden aan Sterpunt Inclusief Ondernemen (met het oog op aanpassing van gemeenschappelijke folders, communicatie,…is deze periode vereist).

Lid worden.