Lidmaatschap voor inclusieve ondernemingen

De leden inclusieve ondernemingen krijgen informatie en ondersteuning

Informatie

 • Abonnement op het tweemaandelijkse magazine ‘de Werkplekarchitect’ dat aandacht heeft voor beleidsinformatie op Vlaams, federaal en Europees niveau, ontwikkelingen op regionaal niveau en nieuws uit de sector.
 • Abonnement op de maandelijkse digitale nieuwsbrief die kort informeert over het arbeidsmarktbeleid en inclusief ondernemen.
 • Het Sterpunt vervult de rol van informatiedesk, waar de inclusieve ondernemingen terecht kunnen met allerlei vragen over de sector en de regelgeving.
 • Periodieke (De Werkplekarchitecten in beeld) en niet-periodieke publicaties van het Sterpunt.

Ondersteuning

 • Deelname aan netwerkmomenten en infosessies.
 • Mogelijkheid tot deelname aan de bijeenkomsten van de Provinciale Netwerken.
 • Na elk kalenderjaar ontvangt de inclusieve onderneming een kort verslag over haar werking met de Werkplekarchitecten voor gebruik in jaarverslagen, offertes en overheidsaanbestedingen. Het verslag is een externe referentie van het inclusief en sociaal ondernemerschap van de onderneming.
 • Uitgebreid VTO-aanbod met voordelige inschrijvingstarieven.
 • Gebruik van het logo 'Inclusieve Onderneming' (beschikbaar via het intranet) op alle interne en externe communicatiemiddelen gedurende een werkingsjaar.
 • Gratis of aan verminderde prijs deelnemen aan door het Sterpunt georganiseerde studie- en infodagen.
 • Mogelijkheid om mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken en opleidingen.

Inbreng van de inclusieve ondernemingen

Het is van groot belang dat de opdrachten en de werking van het Sterpunt een groot draagvlak hebben bij zijn leden. Een actieve participatie en inbreng is onontbeerlijk bij de vorming van dat draagvlak. Vanuit deze benadering wil het Sterpunt zijn leden - inclusive ondernemingen vragen om de volgende engagementen op te nemen (zie ook het lidmaatschapscharter onderaan deze pagina):

 • uitdragen van de missie van Sterpunt Inclusief Ondernemen, die het lidmaatschap van de inclusieve onderneming op de website mag kenbaar maken
 • bereidheid om diverse samenwerkingsmodaliteiten met de leden, "de Werkplekarchitecten ", te overwegen
 • openstellen van haar werkvloeren voor stages van mensen in een werkzoekendenstatuut en/of mensen werkzaam in maatwerkbedrijven. Dat met het oog op hun arbeidsinschakeling of doorstroming
 • aanspreekbaar zijn door Sterpunt Inclusief Ondernemen of door de leden (zie actuele ledenlijst op de website www.dewerkplekarchitecten.be) voor de publicatie van succesverhalen op haar werkvloeren die collega's en de publieke opinie sensibiliseren voor het inclusief ondernemen
 • ambassadeur zijn voor inclusief ondernemen

Lid worden.