Wonen en werken vzw

Logo Veerkracht 4

Wonen en Werken Menen is een leerwerkplaats waar aan trajectbegeleiding gedaan wordt, en tevens werkervaringsprojecten aangeboden worden. Door het aanbieden van werkervaring en integrale arbeidsbemiddeliing op maat.

Wonen en werken vzw

werkervaring en werkplekleren

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

  • Werkplekleren
    • Werkervaring
      • leerwerkbedrijf: West 5 (interne partner)