Wonen en werken vzw

Wonen en Werken vzw - Menen

Wonen en Werken Menen is een leerwerkplaats waar aan trajectbegeleiding gedaan wordt, en tevens werkervaringsprojecten aangeboden worden. Door het aanbieden van werkervaring en integrale arbeidsbemiddeliing op maat.

Diensten: 
werkervaring, werkplekleren en werkplekstages

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

  • Werkplekleren
    • Werkervaring
      • leerwerkbedrijf: West 5 (interne partner)