De Winning

Logo De Winning

Vanuit een geïntegreerde visie op tewerkstelling en opleiding richt De Winning zich als initiatief van de Broeders van Liefde tot volwassenen uit kansengroepen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. De Winning clustert vier vzw’s die onderling gerelateerde opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven aanbieden: gespecialiseerde opleidings-, bemiddelings- en begeleidingsdienst van arbeidsgehandicapten (vzw Doorstroom), werkervaringsprojecten (vzw Vreebos), lokale diensteneconomie (vzw Werkkans), sociale werkplaats en arbeidszorg (vzw Groenwerk).

De Winning

opleiding
werkervaring en werkplekleren
loopbaanbegeleiding

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
  • Gespecialiseerde opleidingen voor personen met een handicap
   • Keuken-onderhoud
   • Land- en tuinbouw
   • Groenzorg
 • Coaching
  • Loopbaanbegeleiding
 • Werkplekleren
  • Werkervaring -> Leerwerkbedrijf: Limburgs leerwerkbedrijf (interne partner)
  • Begeleiding art.60

Aanbod voor werkgevers

 • Vanuit het GOB willen we het aanbod voor werkzoekenden en werkenden overnemen voor vragen naar ondersteuning op initiatief van bedrijven 

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Beschikt over het kwaliteitslabel ESF