werkvormm vzw

Logo Werkvormm

Werkvormm richt zich in haar activiteiten naar werkzoekende werklozen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen bieden wij laagdrempelige projecten aan die zowel opleiding, werkervaring als finaliteitstewerkstelling kunnen zijn. Opleidingen situeren zich in de horeca- en de metaalsector; Werkervaring (Art 60 en vroegere WEP+), (buiten)schoonmaak, groen en metaal (zowel constructie als restauratietechnieken (maritiem erfgoed)). Werkvormm tracht aandacht te hebben voor het oplossen van jobobstakels en biedt aanvullende deelopleidingen aan zoals VCA. Verder hebben we een project rond voortrajecten voor kwetsbare groepen met een vindplaatsgerichte methodiek en zijn we partner in verschillende projecten mbt de jeugdwerkloosheid. Ten slotte hebben we een vrijwilligersproject (Cultuurverkenners) waar Belgen wekelijks op bezoek gaan bij “Nieuwe Belgen” en via dialoog werken aan de versterking van het Nederlands maar vooral aan de versterking van het netwerk van de “Nieuwe Belg”.

werkvormm vzw

werkinleving voor jongeren
opleiding
werkervaring en werkplekleren
job- en taalcoaching

Aanbod

 • Opleidingen / competentieversterkende acties
  • Keukenmedewerker, 12-14 weken, ESF TCV
  • Hulpkok, LPP
  • Containerhersteller, ESF TCV
 • Coaching
  • Voortrajecten
 • Werkplekleren
  • Werkervaring: interne partner LWB (LWB Antwerpen)
  • Begeleiding art. 60: zonder bijkomende financiering (25-40 VTE’s)

Extra informatie

 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Beschikt over het kwaliteitslabel EFQM
 • Heeft een specifiek aanbod voor 50+: binnen WEP+ en art.60
 • Werkt regelmatig samen met sectorfondsen: HVV (horeca) en FTMA (metaal)