WEB

WEB staat  al 25 jaar voor  de succesvolle inschakeling en integratie  van kwetsbare doelgroepen   op de arbeidsmarkt.  Om deze  missie te realiseren, zet WEB  in op volgende activiteiten:

Met  I-Diverso, schakel naar inclusief ondernemen, voorzien we organisaties en bedrijven die deze werknemers inschakelen,  van een complete HR-dienstverlening.  Door bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het inclusief ondernemen, creëren we kansen in het reguliere arbeidscircuit voor onze doelgroep. Het aanbod van I-Diverso bestaat uit advies, subsidiebegeleiding, screening & selectie, job- en taalcoaching & begeleiding, opleiding en outplacement.

In  onze opleiding- en begeleidingsprojecten, ondersteunen en coachen we  werkzoekenden in hun zoektocht naar werk en bieden we hen competentieversterking aan via opleiding of werkplekleren.

Voor  diegenen die nog te ver van de arbeidsmarkt staan, fungeren we zelf als werkgever door het creëren van tewerkstellingsinitiatieven  om hen  op deze wijze voor te bereiden op  een job in het regulier arbeidscircuit.

WEB

Diensten
werkinleving voor jongeren
opleiding
trajectwerking
werkervaring en werkplekleren
bijzondere ondersteuningsnoden
loopbaanbegeleiding
doorstroombegeleiding
HR-ondersteuning
job- en taalcoaching
BIO-booster
werkplekadvies
outplacement
Aanbod

Web richt zich tot werkzoekenden en werknemers uit de Kempen en aangrenzende regio’s die intensieve begeleiding nodig hebben in hun traject naar duurzame tewerkstelling. Rekening houdend met de bredere maatschappelijke context en/of de vraag van het individu vult WEB deze begeleidingstrajecten in met vorming, opleiding, werkervaring of tewerkstelling.

 

Daarnaast formuleert WEB ook een aanbod naar werkgevers op het vlak van opleiding en begeleiding van hun werknemers uit de kansengroepen en geeft WEB advies en ondersteuning bij de uitbouw van  een aan hun behoefte aangepast HRM-beleid.