VELO

Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit (voor particulieren, organisaties en bedrijven) biedt VELO opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan diverse groepen uit de samenleving die moeilijk toegang  hebben tot de arbeidsmarkt. 
Kwalitatieve begeleiding, meestal in functie van doorstroming  naar de reguliere economie wordt daardoor gekoppeld aan een ecologische, sociale en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

VELO

Diensten
BIO-booster
doorstroombegeleiding
opleiding
trajectwerking
werkinleving voor jongeren
werkervaring en werkplekleren
Aanbod

VELO organiseert in huis twee opleidingen: Basistechnieke Metaal (BTM) en fietshersteller. Daarnaast biedt VELO diverse soorten stageplaatsen voor OCMW of VDAB cliënten. VELO organiseert het brugproject voor jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs in Oost-Brabant. VELO biedt werkgelegenheid in het kader van de Lokale Diensteneconomie en begeleidt mensen in hun doorstroomtraject naar regulier werk.