Tot uw Dienst

Logo Tot uw dienst

Tot uw Dienst vzw bevordert de sociale integratie en de kwaliteit van leven van personen uit kansengroepen door hen een job en leerwerkkansen aan te bieden.

De vereniging creëert deze jobs en leerwerkkansen in de dienstensector en draagt daardoor direct of indirect bij tot kwaliteit van leven.

Tot uw Dienst

opleiding
werkervaring en werkplekleren

Aanbod werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen
  • sollicitatietraining en vorming arbeidsattitudes (binnen kader van werkervaring)
 • Coaching
  • Job- en taalcoaching op de werkvloer
   • Gefinancierd met VIA-middelen
   • Dienstencheques
  • Begeleiding van de werkervaringsmodule
 • Werkplekleren
  • Leerwerkbedrijf: West5 (interne partner)
  • Begeleiding art. 60 (zonder bijkomende financiering, 12 vte’s)

Extra informatie

 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Is momenteel aanwezig in de werkwinkel Roeselare