top

TOP vzw

Het Tewerkstellings- en Opleidingsproject (TOP) biedt langdurig werkzoekenden verschillende leerwerkactiviteiten aan binnen een reëel productieproces. Technische kennis en arbeidsattitudes worden al doende bijgebracht (training on the job). Er wordt sterk geïndividualiseerd gewerkt, vertrekkend vanuit de beginsituatie en volgens het niveau van iedere cursist. De opleiding wordt gestoeld op concrete opdrachten om de normale functionaliteit te garanderen. TOP streeft sociale integratie en sociale weerbaarheid na met een aanbod van sociale begeleiding. Andere activiteiten behelzen tewerkstelling in de sociale werkplaats Abri.

Diensten: 
werkervaring, werkplekleren en werkplekstages
werkinleving jongeren

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Werkplekleren
  • Werkervaring -
   > Leerwerkbedrijf: Limburgs Leerwerkbedrijf (externe partner)
  • Begeleiding art.60
  • Brugprojecten

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Beschikt over een diversiteitsplan