Team

TEAM vzw

TEAM maakt een duidelijke keuze om te werken aan het realiseren van duurzame, volwaardige tewerkstelling voor kansengroepen die een combinatie van struikelblokken hebben waardoor zij effectief minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. TEAM biedt daarom een verregaande integrale begeleiding aan in diverse projecten die duurzame tewerkstelling betrachten. TEAM steunt daarvoor op de succesvolle begeleidingsaanpak die het heeft uitgewerkt als buurt- en nabijheidsdienst, invoegbedrijf en dienstenonderneming. TEAM staat voor Tewerkstelling en Engagement in de Alkense Meerwaardeneconomie, maar richt zich ondertussen tot heel Zuid-Limburg.

Diensten: 
competentieversterkende acties en opleiding
job- en taalcoaching
loopbaanbegeleiding
werkervaring en werkplekleren
werkinleving jongeren

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers 

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
 • Uitstroom sociale economie (in het kader van het project 236) 
 • -> de doelgroepmedewerker ontwikkelt arbeidsgerichte competenties in functie van zijn loopbaan
 • -> de doelgroepmedewerker een duidelijk zicht geven op zijn positie op de arbeidsmarkt
 • -> de doelgroepmedewerker ondersteuning geven bij het plannen van zijn loopbaan
 • -> loopbaanplanning geïmplementeerd in het personeelsbeleid
 • Coaching
 • Trajectbegeleiding
 • Loopbaanbegeleiding
 • Job- en taalcoaching op de werkvloer
 • Taalcoaching op de opleidingsvloer
 • Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
 • Outplacement
 • Werkplekleren
 • Werkervaring
 • -> Leerwerkbedrijf: CALL (interne partner)
 • Begeleiding art.60
 • Werkvloerbegeleiding (Oproep Uitstroom Sociale Economie)
 • Brugprojecten 

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Erkenning bij het Federaal Sectorfonds Dienstencheques voor werkvloerbegeleiding
 • Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
 • Heeft een specifiek aanbod voor 50+: Werkgelegenheidsplan 45+
 • Werkt samen met volgende sectorfondsen:
 • VIVO
 • VSPF
 • VIA