Home » Leden » Steunpunt tewerkstelling...

Steunpunt tewerkstelling antwerpen

Logo Steunpunt Tewerkstelling

Het Steunpunt Tewerkstelling VZW begeleidt al sinds 1986 maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen naar een bestendige tewerkstelling. Wij opteren voor een indiviuele benadering van de cursisten, waarbij we een integrale omkadering bieden. De technische vaardigheden die wij aanleren in onze modules ‘polyvalent metaalbewerker/ lasser’, ‘residentieel elektricien’ en ‘industrieel elektricien’ gebruiken wij als hefboom om de cursisten op te leiden tot gemotiveerde en vakbekwame werknemers.

De opleiding bevat ook een traject rond maatschappelijke vorming, taalcoaching, arbeidsattitude, arbeidsethos, … Onze integrale benadering omvat voorts ook het bewerkstelligen van een stabiele privé-situatie, waarbij we gezinsomkadering, administratief-juridische problemen, huisvesting, zelfvertrouwen, sociaal netwerk, … in kaart en onder controle brengen, waar mogelijk verbeteren.

Het Steunpunt Tewerkstelling VZW (STW) biedt ook een vooropleiding aan, het Metaalbad. Hierin screenen we gedurende 6 weken de kandidaten opvlak van technische talenten, persoonlijke interesses, eventuele randproblematieken en algemeen opleidingsniveau.

Aan de hand van de screening stellen we een individueel opleidinsprogramma op. Het team van STW bestaat uit trajectcoaches, die de persoonlijke ontikkelingsplannen opstellen en opvolgen; vakbewkame technische instructeurs die de nodige vakkennis bijbrengen en samen met de trajectcoaches zorgen voor de integrale omkadering van de indivuele cursist; en tenslotte de jobcoaches die hun rol als arbeidsbemiddelaar vervullen in nauw overleg met de cursist zelf, maar ook met de trajectcoaches en instructeurs.

De jobcoaches zorgen ervoor dat de juiste man/vrouw op de juiste vacature terecht komt in het bedrijfsleven en zij bieden aan de bedrijven ook de nodige kennis over tewerkstellingsmaatregelen. 

Steunpunt tewerkstelling antwerpen

opleiding
werkervaring en werkplekleren
job- en taalcoaching

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen
  • screening en vooropleiding
  • Metaalbad: is een feitelijke samenwerkingsverband tussen VDAB, de respectievelijke sectororganisaties (FTMA, AGORIA,..) de lokale overheid (Stad Antwerpen), Talentenfabriek (job- en opleidingspunt voor de sectoren metaal en chemie) en Steunpunt Tewerkstelling vzw
  • lassen: Kelchtermansproject
  • Tigopleiding: niet getenderde - FTMA
  • residentiële elektriciteit: Kelchtermansproject
  • Industriële hulp installateur: getenderde - gunning VDAB
  • Werkervaringsproject metaal: niet getenderde actie
  • Job-taalcoaching: getenderde - gunning VDAB
 • Coaching
  • Job- en taalcoaching op de werkvloer
   -> gefinancierd met VIA-middelen
  • Taalcoaching op de opleidingsvloer
 • Werkplekleren
  • Werkervaring: Interne partner LWB - TAO
  • Begeleiding art. 60 zonder bijkomende financiering (2 VTE)

Extra informatie

 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Beschikt over een ESF kwaliteitslabel
 • Werkt regelmatig samen met sectorfondsen FTMA en Agoria