Stad Gent Dienst Werk

Logo Gent

Stad Gent Dienst Werk

werkinleving voor jongeren
werkervaring en werkplekleren
job- en taalcoaching

De Dienst Werk van de Stad Gent voert het stedelijk werkgelegenheidsbeleid uit en besteedt bijzondere aandacht aan Gentse bedrijven en inwoners in kwetsbare posities. We werken rond 5 doelstellingen: 

  • extra kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt o.a. via brugprojecten, ibalcoaching
  • laagdrempelige dienstverlening naar werk dmv organisatie van werkpunten in wijken, een dienstverlening voor nieuwe EU-burgers, een aangepast aanbod voor vluchtelingen 
  • ruimte voor sociale economie en activering, dmv aanbod intensief werkplekleren, ondersteuning sociaal-economie
  • ondersteuning van bedrijven op vlak van werkgelegenheid o.a. door taal- en jobcoaching, overleg met sectoren
  • samenwerking in partnerschappen o.a. via Partnerschap Gent, stad in werking