Stad Gent Dienst Werk

Stad Gent - Dienst Werk
Diensten: 
job- en taalcoaching
werkervaring, werkplekleren en werkplekstages
werkinleving jongeren

De Dienst Werk van de Stad Gent voert het stedelijk werkgelegenheidsbeleid uit en besteedt bijzondere aandacht aan Gentse bedrijven en inwoners in kwetsbare posities. We werken rond 5 doelstellingen: 
- extra kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt o.a. via brugprojecten, ibalcoaching
- laagdrempelige dienstverlening naar werk dmv organisatie van werkpunten in wijken, een dienstverlening voor nieuwe EU-burgers, een aangepast aanbod voor vluchtelingen 
- ruimte voor sociale economie en activering, dmv aanbod intensief werkplekleren, ondersteuning sociaal-economie
- ondersteuning van bedrijven op vlak van werkgelegenheid o.a. door taal- en jobcoaching, overleg met sectoren
- samenwerking in partnerschappen o.a. via Partnerschap Gent, stad in werking