Spit vzw

SPIT vzw

Vzw SPIT geeft opleidingen/werkervaring met specifieke aandacht voor individuele trajecten. De doelgroep bestaat uit personen die nood hebben aan structurele training van arbeidsattitudes via opleiding koken/poetsen (werkervaring), art. 60 § 7 medewerkers en jongeren uit het deeltijds onderwijs. Binnen vzw SPIT loopt ook het project 10 voor koken dat leefloners een korte arbeidsmarktgerichte horeca opleiding aanbiedt. Deze opleiding wordt gerealiseerd in samenwerking met verschillende partners waaronder VDAB, OCMW, VTI, Sodexo, Horeca vorming Vlaanderen en Open School. vzw SPIT Tewerkstelling is een sociale werkplaats en heeft drie grote doelstellingen: tewerkstelling van wie niet of moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt terecht kan, het verminderen van de afvalberg door maximaal hergebruik te stimuleren en een ruim aanbod aan herbruikbare goederen waar iedereen zijn gading vindt. De Kringloopwinkel-Sociale Werkplaats wil duurzame tewerkstelling aanbieden aan laaggeschoolde langdurig werklozen (min. 5 jaar inactief bij het aangaan van het contract in de sociale werkplaats), art. 60 van het OCMW en medewerkers arbeidszorg, deeltijds onderwijs en werkgestraften.

Diensten: 
competentieversterkende acties en opleiding
job- en taalcoaching
loopbaanbegeleiding
werkervaring, werkplekleren en werkplekstages
werkinleving jongeren

Aanbod

 • Opleidingen
  • 10 voor koken voor leefloners
  • Deeltijds onderwijs
 • Coaching
  • Trajectbegeleiding
  • Voortrajecten
  • Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
 • Werkervaring
  • Leerwerkbedrijf Oost-Brabant (externe partner)
  • Begeleiding art.60 met bijkomende financiering OCMW’s (10 vte’s)
  • Werkvloerbegeleiding (Oproep Uitstroom Sociale Economie)
  • Brugprojecten

Extra informatie

 • Is partner van Jobkanaal
 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Beschikt over het EFQM kwaliteitslabel
 • Heeft een specifiek aanbod voor 50+
 • Werkt regelmatig samen met sectorfondsen (PC 302 Horeca)