De Sluis Leerwerkplaats

Logo De Sluis

De Sluis is een laagdrempelige leerwerkplaats voor laaggeschoolde werkzoekenden, met een bijzondere aandacht voor BUSO-schoolverlaters of mensen met een psychiatrisch verleden. De werkervaring bij De Sluis is zeer praktijkgericht, op maat van de persoon en legt een grote nadruk op het verwerven van sociale vaardigheden en arbeidsritme.

De omkadering van de deelnemers bevindt zich volledig op de werkvloer en de begeleidende instructeurs voeren de werkopdrachten mee uit. Wij zijn actief in de sectoren houtverwerking en meubelmakerij. De doelstelling is doorstroming naar het normale economische circuit. Andere activiteiten behelzen tewerkstelling in een sociale werkplaats en arbeidszorg. 

De Sluis Leerwerkplaats

werkervaring en werkplekleren

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

  • Werkplekleren
    • Werkervaring -> Leerwerkbedrijf: CALL (interne partner)  

Extra informatie

  • Beschikt over een diversiteitsplan
  • Beschikt over het kwaliteitslabel ESF