De Ploeg vzw

Logo De Ploeg

Vzw De Ploeg is een sociale werkplaats, sinds 1/7/1999 die momenteel een 60-tal personen tewerkstelt. Onze opdracht bestaat enerzijds uit het tewerkstellen van personen met een vere afstand tot de abeidsmarkt, anderzijds organiseren we trajectbegeleiding als promotor brugproject voor jongeren uit het deeltijds onderwijs, voor regio Zuid-Limburg en tender activiteiten voor VDAB.

De Ploeg vzw

werkinleving voor jongeren
opleiding
werkervaring en werkplekleren

Binnen onze economische activiteiten is De Ploeg hoofdzakelijk actief in groenwerk, zowel voor lokale besturen als voor reguliere bedrijven, diensten en instellingen. Daarnaast hebben we een klus- en onderhoudsploeg en doen we aan zwerfvuilopruiming. Binnen een WZC zijn we als enclave ingeschakeld bij het uitvoeren van logistieke, ondersteunende taken. In de wintermaanden voeren we snoeiwerken uit in appelen- en perenplantages voor fruittelers uit de regio Zuid-Limburg.

Naast het tewerkstellen van personen met een verre afstand tot reguliere arbeidsmarkt , kunnen mensen in De Ploeg terecht in kader van Art. 60§7, oriënterings- en beroepsverkennende stages. Deze worden opgevolgd door de trajectbegeleidingsdienst van De Ploeg.

De Ploeg heeft een erkenning voor arbeidszorg voor 5 VTE.